Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall förstå

- Allmänt kring ekonomiska kretslopp i samhället och på
organisationsnivå
- Organisationens och producentens roll inom CCS
- de särdrag den kreativa branschen innebär för samhället
- den offentliga sektorn
- Tredje sektorn och lagstiftningen kring den
- hur det är att leda team och vad ledarskap innebär inom
kulturbranschen
- vad innebär jämställdhet för processer inom kulturbranschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

- känna till kulturens verksamhetsområden, främst inom den
offentliga och den
tredje
sektorn
- Känna till branschspecifika mekanismer och förtjäningsgrunder (bl.a
ansökningar,
crowdfunding, sponsorsamarbete)
- känna till ledarskpasmodeller och förvaltning inom den offentliga
och den
tredje sektorn
- lära känna sin egen ledarskapsstil

Innehåll

Hur fungerar den kreativa industrin? Hur organiseras kulturbranschen
och hur samverkar den med samhället?

Under kursen går vi igenom olika former av juridisk person - främst
den tredje sektorn samt det offentliga. Vi igår genom olika nivåer
från
mikro till makronivå, dvs från individen till en mer samhällspolitisk
nivå. I fokus finns och kulturorganisationen och ledarskapet.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

- Kulturekonomi 5 sp
- Kulturledarskap 5 sp

Mer information

Kursens deadlines för examinationerna är absoluta och det är
obligatorisk närvaro enligt institutionens policy

Kursens tidtabell kommer att bekräftas senast under mars månad.

Litteratur

The FIka project: Perspectives on Cultural Leadership (pdf
itslearning)

Lassus, Frida (2020) Hurdan är en bra bidragsansökan? : En studie
om vad
finlandssvenska fonder och stiftelser letar efter i bidragsansökningar.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/335961/Lassus_Frida Extern länk.
pdf?
sequence=2&isAllowed=y

Material från Cupore

Arts Management Journal - Leadership

Övriga rapporter och artiklar som publiceras på Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 170 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

Del 1 - föreningen - utvecklingsuppgift och övningar som utformas i samarbete sammanlagt 30 p

Del 2 - den offentliga sektorn - en analys av kultursektorn i en kommun och stödande uppgifter
sammanlagt 30 p

Del 3 Ekonomi och ledarskap - ansökan och uppgifter kring både ledarskap och förvaltning sammanlagt
30 p

Övergripande reflektion - mediagenomgång och reflektion i slutet av kursen kring de olika delarna både
teoretiskt och i samhällsdiskussionen

För godkänd kurs krävs 50 p och alla delar skall vara godkända

Vitsordsskalan är enligt följande:

50-59 = 1
60-69 = 2
70-79 = 3
80-89 = 4
90-100 = 5

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • 2022-05-25 - Demonstrationer och presentationer
 • 2022-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning