Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

KURSINNEHÅLLET UPPDATERAS SOM BÄST.

Läranderesultat

KURSINNEHÅLLET UPPDATERAS SOM BÄST.

Innehåll

KURSINNEHÅLLET UPPDATERAS SOM BÄST.

Förkunskaper

Ingen

Kursen ersätter följande kurser

2013 - 2016: Webbanalys och sociala Medier

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 65 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För att bli godkänd i kursen ska studenten
slutföra uppdragen inom den angivna tidsfristen
och närvara 80%. Dessa krav kommer att förklaras
i detalj i den första sessionen. Om du inte
deltar i sessionen blir det ditt ansvar att se
till att du förstår dem.

Lärare

  • Grönvall John
  • Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning