Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall kunna trovärdigt
rapportera projekt åt olika intressenter och därmed kunna bygga upp
nya projekthelheter åt sig själv och sina framtida kunder inom den
kreativa branschen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna utvärdera projektet och dess processer
- kunna genomföra en välgenomtänkt rapportering åt projektets
beställare.

Innehåll

Fokus under denna kurs är hur man skriver en bra rapport på det
genomförda projektet.

Förkunskaper

Kursen är en del av en större helhet i projekthantering. Kurserna
"Kulturprojekthantering" och och "Förverkligande av
kulturprojekt" skall vara godkända.

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Projektlitteraturartiklar. Skrivguiden.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Inlärning i arbete, arbete i ett kulturprojekt - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten är närvarande under närstudietillfällena samt gör en skriftlig rapport över det projekt hen arbetat i. Till examinationen hör också en välgenomarbetad presentation vid slutseminariet som studenterna
själva producerar.

Lärare

Grönvall John

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning