Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten
grundläggande kunskap om det finska språket och
att ge studenterna beredskap att klara sig i
alldagliga situationer, att öva uttal och utöka
ordförrådet genom att bl.a. läsa alldagliga
texter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att komma till rätta i grundläggande
alldagliga situationer och att känna till det
finska språkets struktur; att känna till
grundläggande strukturer.
Efter avlagd kurs förväntas studenten
- kunna kort berätta om sig själv, sina studier,
sina arbetsuppgifter
- kunna använda var, vart och varifrån -
strukturer
- kunna uttrycka ägandeförhållanden
- kunna använda partitiv singularis
- kunna böja verb i presens
- känna till grundregler för objekt

Innehåll

- finska språkets struktur
- muntliga övningar
- uttal
- ordförråd
- grammatik
- finsk kultur

Förkunskaper

A.1.1 (Europeiska referensramen)

Mer information

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Ordbok och kursbok krävs.
Undervisningsspråk: engelska och finska.

Litteratur

Kursbok:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino. Helsingin yliopisto kielikeskus.
Av läraren sammanställt material i Itslearning.
(Chapter 1-12).

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Praktiska övningar - 7 timmar
 • Självstudier - 68 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet baserar sig på skriftligt- och
muntligt test (80%) och timaktivitet (20%).
Online skriftlig tentamen (Itslearning): 5.12.2021
Omtentamen I:´28.1.2022
Omtentamen II: 11.3.2022
Muntlig tentamen: 5.12.2021 and 13.12.2021
Muntliga omtentamina engligt överenskommelse
(E-post: minna.lehtola@arcada.fi)

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

 • 2021-12-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-25 08:30 - 10:00 D4107-08 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-10-27 12:15 - 14:00 D4109 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-01 08:30 - 10:00 B326 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-03 12:15 - 14:00 B326 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-08 08:30 - 10:00 B326 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-10 12:15 - 14:00 B328 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-15 08:30 - 10:00 D4107-08 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-17 12:15 - 14:00 D4107-08 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-22 08:30 - 10:00 D4107-08 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-11-24 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II Lehtola Minna
2021-11-29 08:30 - 10:00 D4107-08 Finnish For Beginners II, Group A Lehtola Minna
2021-12-01 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II, Excursion Lehtola Minna
2021-12-08 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II, online written exam Lehtola Minna
2021-12-13 08:30 - 10:00 Finnish For Beginners II, oral exam Lehtola Minna
2021-12-15 12:15 - 14:00 Finnish For Beginners II, oral exam Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning