Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten blir
bekant med franskt uttal, den grundläggande
franska grammatiken samt får ett grundläggande
ordförråd. Målet är också att studenten får en
inblick i fransk kultur, geografi och franska
seder och bruk.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-behärska grunderna i franskt uttal.
-kunna ställa enkla frågor.
-kunna besvara enkla frågor rörande sig själv
och sin familj.
-kunna veckodagarna, månaderna.
-kunna tala om vädret.
-kunna fråga och berätta vad klockan är.
-i viss mån förstå långsamt talad franska då
ämnesområdet är bekant.
-kunna använda de regelbundna -er verben i
presens, samt känna till de regelbundna -re och
-ir verben.
kunna använda några vanliga oregelbundna verb i
presens.
-känna till substantivens genus.
-kunna använda vissa vanliga adjektiv, känna
till deras böjning och placering.

Innehåll

Grunderna i fransk grammatik, vardagssituationer,
det franska samhället.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

2010 Franska nybörjarkurs 1.

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Av läraren utdelat material samt
Martikainen, Mäkelä: Parfait!1. Helsingfos: Otava,
2011. Styckena 1-5.
ISBN: 978-951-1-22182-1.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • - 28 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
Skriftlig tentamen: 35%
Muntlig tentamen: 35%
Aktivt deltagande: 20%
Skriftliga uppgifter: 10%

Lärare

Back-Seemer Susanna

Examinator

Back-Seemer Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-10-15 - Tentamina
 • 2018-10-17 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning