Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Engelska Time: Aug 31, 2021 10:15 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63907046854   Meeting ID: 639 0704 6854   Join by SIP 63907046854@109.105.112.236 63907046854@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 639 0704 6854 Kimberley Nigel
2021-09-07 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68605281770?from=addon Meeting ID: 686 0528 1770 Join by SIP 68605281770@109.105.112.236 68605281770@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 686 0528 1770 Kimberley Nigel
2021-09-14 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69943596201?from=addon Meeting ID: 699 4359 6201 Join by SIP 69943596201@109.105.112.236 69943596201@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 699 4359 6201 Kimberley Nigel
2021-09-21 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66319703934?from=addon Meeting ID: 663 1970 3934 Join by SIP 66319703934@109.105.112.236 66319703934@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 1970 3934 Kimberley Nigel
2021-09-28 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64061000673?from=addon Meeting ID: 640 6100 0673 Join by SIP 64061000673@109.105.112.236 64061000673@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 6100 0673 Kimberley Nigel
2021-10-05 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66774112438?from=addon Meeting ID: 667 7411 2438 Join by SIP 66774112438@109.105.112.236 66774112438@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 667 7411 2438 Kimberley Nigel
2021-10-12 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64091889061?from=addon Meeting ID: 640 9188 9061 Join by SIP 64091889061@109.105.112.236 64091889061@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 9188 9061 Kimberley Nigel
2021-10-18 13:15 - 15:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66480604943?from=addon Meeting ID: 664 8060 4943 Join by SIP 66480604943@109.105.112.236 66480604943@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 664 8060 4943 Kimberley Nigel
2021-10-19 10:15 - 12:00 Engelska Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66903598906?from=addon Meeting ID: 669 0359 8906 Join by SIP 66903598906@109.105.112.236 66903598906@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 669 0359 8906 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning