Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Competence in sustainability.

Läranderesultat

Understand life cycle assessment (LCA)
principles, standards and digital tools, and
their relevance and applicability to
engineering. Ability to perform life cycle
assessments of engineering products and carbon
foot-printing of construction projects to
current standards. Ability to interpret LCA and
foot-printing results critically with respect
to the environmental impacts, and propose more
sustainable solutions through scenario
modelling.

Innehåll

- Introduction to LCA and industrial ecology
- Environmental impacts
- Material flow analysis (MFA)
- Environmental product declarations (EPD)
- Carbon assessment of buildings (OneClickLCA)
- Sustainability tools in CAD (SolidWorks)
- LCA software (GaBi)

Förkunskaper

None

Litteratur

All materials provided in itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 19 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 129 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 129 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Several assignments, group project presentation

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-07 09:00 - 12:00 Livscykelanalys Online lesson in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/makkonst , Passcode = Arcada2022. Makkonen-Craig Stewart
2022-01-14 09:00 - 12:00 Life Cycle Assessment Makkonen-Craig Stewart
2022-01-21 09:00 - 12:00 Livscykelanalys Online lesson in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/makkonst , Passcode = Arcada2022. Makkonen-Craig Stewart
2022-01-28 09:00 - 12:00 Livscykelanalys Online lesson in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/makkonst , Passcode = Arcada2022. Makkonen-Craig Stewart
2022-02-04 09:00 - 12:00 Livscykelanalys Consultation session only. No lesson. Come at 9:00 if you have any questions about the course or would like the teacher to go through again anything from lessons 1-4. https://arcada.zoom.us/my/makkonst , Passcode = Arcada2022. Makkonen-Craig Stewart
2022-02-11 09:00 - 12:00 Livscykelanalys Online lesson in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/makkonst , Passcode = Arcada2022. Makkonen-Craig Stewart
2022-02-18 09:00 - 12:00 Livscykelanalys Online lesson in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/makkonst , Passcode = Arcada2022. Makkonen-Craig Stewart
2022-02-25 09:00 - 12:00 D399 Livscykelanalys Online lesson in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/makkonst , Passcode = Arcada2022. Makkonen-Craig Stewart
2022-02-25 13:00 - 16:00 D399 Life Cycle Assessment Consultation and gruop project session. Participation voluntary. Makkonen-Craig Stewart
2022-03-04 09:00 - 12:00 D399 Livscykelanalys Hybrid lesson: room D399 and online in Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJjZWRlYmQtMjc5YS00NzM3LWFiZGQtMGRiMjlhMGEwZjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%224d76c94d-9c47-4e8d-9a6f-977b83870276%22%7d) Makkonen-Craig Stewart
2022-03-04 13:00 - 16:00 D399 Life Cycle Assessment Consultation and group project session. Participation voluntary. Makkonen-Craig Stewart
2022-03-11 09:00 - 12:00 F249 Livscykelanalys Group LCA project presentations. Hybrid session: room F249 (small auditorium) and online in Zoom (https://arcada.zoom.us/my/makkonst, Passcode = Arcada2022) Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning