Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Medieteknik 2005 - Medieteknikens grunder
 • Medieteknik 2006 - Medieteknikens grunder

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
ha kunskap i de gestaltningsmässiga och tekniska grunderna i
DV kameraarbete och editeringen.

Innehåll

Komprimering av videodata. Introduktion till MPEG. DV
kamerans speciella funktioner, videoteknik, avancerad hantering
av videokameran, grundprinciper för digitala effekter i
editeringen (teori och praktik).

Förkunskaper

Datakunskap, video grundkurs

Mer information

valfrikursen är öppen för MT, IT, MK

Litteratur

Roy Thompson: Grammar of the Shot. Focal Press 1995.
John Watkinson: The MPEG Handbook, Focal Press 2001.
Whitaker, Jerry; Benson, Blair: Compression Technologies for Video and Audio. McGraw-Hill Professional 2002.
Jack, Keith: Video Demystified: A Handbook for the Digital Engineer (3rd ed.). L L H Technology Publishing 2001.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
 • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Scherbakov-Parland Andrej

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2007-04-13 - Tentamina
 • 2007-05-03 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning