Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge en inriktningsspecifik kännedom av flerkameraprocessen från planering och utveckling av ett programkoncept till ett färdigt program både för tv och internet. Studenten ges utbildning med betoning på den egna inriktningen men med kompetens att också förstå de övriga inriktningarnas grunder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara förmögen att förstå processen av en flerkameraproduktion samt kunna arbeta inom sitt eget inriktningsalternativ i en flerkameramiljö.

Innehåll

Kursen ges inriktningspecifikt i samband med producerandet av en flerkameraproduktion med flera avsnitt. Kursen innehåller föreläsningar, inriktingsspecifika föreläsningar, planering i grupp, studentledd produktionsplanering och inspelning samt feedback tillfällen. Produktionens typ förutsätter närvaro enligt separat tidtabell och studeranden är ansvariga sinsemellan att produktionens behov tillgodoses.

Förkunskaper

Reportage och inslag, Produktion i Broadcastmiljö eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Flerkamera 1 och Flerkamera 2 (av olika inrikningar)

Mer information

Kursen hålls i samband med studioproduktioner och -sändningar på Arcadas nätsändningar. Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart. Kursen
kräver också arbete utanför det normala veckoprogrammet.

Angående närvaro i kursen:
- Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro kräver anmälning på förhand)
- Närvaro är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i kursen.
- Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten.
- Feedback tillfällen och presentationer kräver närvaro för rättvis ventilering av arbetsprestationerna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro (80%).

Aktivt deltagande i planering, utförande och feedback.

Godkänt genomförd ledarroll vid inspelning/sändning. Visad förmåga att ta till sig feedback och genom den revidera kursproduktionen.

Godkänt deltagande i stödande funktion vid inspelning/sändning. Visad förståelse för hantverkets betydelse för helheten. Visad förståelse för flerkamera processen som verktyg.

Personlig reflektion av processerna upplevda under kursen (krav för innehåll ges vid kursstart). Reflektionen ligger som grund för vitsordsbedömningen. Inlämning bör möta deadline.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Fred
 • Nyroos Jenny

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-04 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-04 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-05 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-05 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-06 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-06 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-07 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-07 08:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-07 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-08 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-08 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-08 08:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-09 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-09 09:00 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-09 09:00 - 18:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-10 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-10 09:00 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-10 09:00 - 18:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-11 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-11 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-12 08:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-12 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-12 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-13 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-13 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-13 08:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-14 08:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-14 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-14 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-15 08:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-15 08:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-15 08:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-25 10:00 - 17:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-25 10:00 - 17:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-10-25 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred
2021-11-01 10:00 - 17:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-01 10:00 - 17:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-01 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred
2021-11-08 10:00 - 17:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-08 10:00 - 17:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-08 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred
2021-11-15 10:00 - 17:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-15 10:00 - 17:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-15 10:15 - 12:30 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Flerkameraljus för fotograferna Nordström Fred
2021-11-15 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred
2021-11-22 10:00 - 17:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-22 10:00 - 17:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-22 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred
2021-11-29 10:00 - 17:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-29 10:00 - 17:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-11-29 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred
2021-11-30 09:15 - 20:30 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-01 09:15 - 20:30 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-02 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-02 09:00 - 20:30 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-02 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-03 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-03 09:00 - 20:30 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-03 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-04 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-04 09:00 - 20:30 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-04 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-05 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-05 09:00 - 20:30 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-05 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-06 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-06 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-06 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred
2021-12-07 09:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-07 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-07 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-08 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-08 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-08 09:15 - 20:30 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-09 09:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-09 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-09 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-10 09:00 - 20:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-10 09:00 - 20:00 A210 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-10 09:00 - 20:00 A206 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera
2021-12-13 10:15 - 17:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Nordström Fred

Kurs och studieplanssökning