Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa förståelsen
av dokumentärfilm som genre.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att skilja på olika genren inom
dokumentärfilm, kritiskt diskutera dem samt ha
förmågan att medverka i produktion av
dokumentärfilmer ur olika perspektiv.

Innehåll

Kursen presenterar en möjlighet till växelverkan
mellan teori och praktiska övningar.

Kursen består av föreläsningar och
övningsuppgifter samt handledning i samband med
dessa. Deltagarna som deltar i P2 researchar och
producerar en dokumentärfilm inom ramen för
kursen.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha avlagt minst två av kurserna
Introduktion till medieproduktion, Reportage och
inslag, Medieproduktion eller kan framlägga
dokumenterat bevis på motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Dokumentär 1 och 2

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs 80% närvaro (max 2
frånvaron, ytterligare frånvaro föranleder
kompenserande uppgifter).

Den studerande bör få godkänt samtliga skriftliga
uppgifter (3), delta i samtliga praktiska
övningsuppgifter (3), samt delta i produktionen av
dokumentären utifrån sin egen inriktning.

Bedömningsgrunder för Dokumentärt berättande:

-Deltagande under handledningar, pitchen, check
points och utvärderingar.

-En bedömning av studerandens ansvarsroll inom
gruppen och gruppdynamiken.

-En bedömning av dokumentären utifrån studerandens
inriktning.

-En bedömning av dokumentären som helhet.

-Studerandens inlämnade reflektionsrapport.

Bedömningen av studeranden görs tillsammans med
kursens lärare under ett vitsordsmöte utgående
från studerandens egna inriktning.

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 10:00 - 13:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-09-09 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-09-16 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-09-22 13:15 - 16:00 F249 Teknologi och lärande / Säkerhet Löv Monica
Makkonen-Craig Stewart
2021-09-23 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-09-30 09:15 - 12:30 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-09-30 13:15 - 16:00 A211 Säkerhet i Multihallen Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Löv Monica
2021-10-07 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-10-14 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-10-21 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Presentation av ideer och research fortsätter Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-10-28 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande PITCH Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-04 09:00 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Check Up inför inspelningarna: slutlig presentation av projekten Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-05 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-06 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-07 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-11 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Check Point 1 gruppvis (vid behov från fältet per zoom, eller på plats i Lilla auditoriet) Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-12 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-13 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-14 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-18 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-19 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING/POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-20 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING/POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-21 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande INSPELNING/POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-25 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-26 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-27 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-11-28 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-02 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-03 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-04 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-05 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-09 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-10 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-16 09:15 - 16:00 F249 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande VISNING AV DOKUMENTÄRERNA Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2021-12-17 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande Dokumentärt berättande ARKIVERING Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko

Kurs och studieplanssökning