Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att studenten skaffar sig grundläggande kunskaper i några centrala fält inom medier och kommunikation. Samtidigt lär sig studenten att inhämta lärdom genom självständiga studier.

Läranderesultat

Kursens mål är att studenten skaffar sig grundläggande kunskaper i några centrala fält inom medier och kommunikation. Samtidigt lär sig studenten att inhämta lärdom genom självständiga studier.

Innehåll

Mediekulturen som fält och fenomen.
Mediekritik.
Medieanalys.

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Kursen avläggs med boktent eller självständiga essäer. Kontakta examinatorn för närmare information

Litteratur

DEL 1: Obligatorisk helhet (50 %)

Gripsrud, Jostein. Understanding Media Culture (finns på svenska: Mediekultur - Mediesamhälle)

Kunelius, Risto. Budskapets betydelse. En introduktion i massmediefrågor (orig. finska)

(Alternativ: Fiske, John. Kommunikationsteorier [orig. eng.])

DEL 2: Valbara helheter (50 %)

A) Medier och samhällskritik

Postman, Neil. Underhållning till döds (orig. eng.)

Critcher, Chas. Moral Panics and the Media.

(Alternativ: Dow, Bonnie. Prime-Time Feminism)

B) Semiotisk medieanalys

Bignell, Jonathan. Media Semiotics

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo. Multimodal Discourse

(Alternativ: Chandler, Daniel. Semiotics – The Basics)

C) Film och audiovisuella berättelser

Bordwell, David & Thompson, Kristin. Film Art - An Introduction

Bacon, Henry. Audiovisuaalisen kerronnan teoria

(Alternativ: Branigan, Edward. Narrative Comprehension and Film)

D) Television och kultur

Williams, Raymond. Television – Technology and Cultural Form

Spiegel, Lynn & Olsson, Jan (red.). Television after TV. Essays on a Medium in Transition

(Alternativ: Fiske, John. Television Culture)

E) Nya medier och Internet

Lister, Martin et. al. New Media – A Critical Introduction

Gauntlett, David & Horsley, Ross (eds.). Web Studies (2nd ed).

(Alternativ: Bolter, Jay & Grusin, Richard. Remediation)

F) Musik och video

Shuker, Roy. Understanding Popular Music

Vernallis, Carol. Experiencing Music Video - Aesthetics and Cultural Context

(Alternativ: Negus, Keith. Music Genres and Corporate Cultures)

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 6 timmar
  • - 127 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Examinator

Bergman Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning