Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten grundläggande
förståelse och en begreppsapparat om marknadsföring inom
kulturbranschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
kunna tillämpa grundläggande marknadsföringsmetoder inom
olika organisationer inom den kreativa branschen (fokus på kultur)

Innehåll

Praktisk och teoretisk genomgång av marknadsföring och
specifikt marknadsföring inom kulturbranschen.(fria fältet) samt
branding och marknadsundersökning

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Malhotra, N.K. (2013). Basic Marketing Research: Pearson New
International Edition: Leeds University Business School. 4th ed.
[ebook] Pearson. Available at:
https://www.perlego.com/book/811361/basic-marketing-research Extern länk-
pearson-new-international-edition-leeds-university-business-
school-pdf

Material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • En marknadsundersökning som görs i ett team. Mer information på itslearning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

Examination

1. Uppgifter under kursens gång (20p)
3. Itslearningtentamen (40p)
4. Marknadsundersökning (40p)

För godkänt vitsord krävs 50 poäng

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • 2022-05-27 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-29 13:00 - 15:00 B320 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2022-04-06 13:30 - 15:30 A311 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2022-04-13 13:00 - 15:00 A311 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2022-04-27 13:00 - 15:00 A311 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2022-05-02 11:00 - 13:00 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61645025612?from=addon Meeting ID: 616 4502 5612 Join by SIP 61645025612@109.105.112.236 61645025612@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 616 4502 5612 Bäck Maria
2022-05-04 13:30 - 15:30 D4107-08 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2022-05-09 11:00 - 13:00 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64994359251?from=addon Meeting ID: 649 9435 9251 Join by SIP 64994359251@109.105.112.236 64994359251@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 649 9435 9251 Bäck Maria
2022-05-11 13:00 - 15:00 A311 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Drop-in tillfället Bäck Maria
2022-05-27 10:00 - 12:00 A311 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Muntlig examination - marknadsföring Bäck Maria
Löv Monica

Kurs och studieplanssökning