Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska
kunna organisera och skapa publikarbete i samband
med konst- och kulturprojekt/evenemang mm.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- vara medveten om de utmaningar som
sektoröverskridande
arbete medför
- ha fördjupat sin förmåga att samarbeta i
mångprofessionella
grupper
- känna till hur ett publikarbetsprojekt planeras,
genomförs och utvärderas tillsammans med drama-
instruktörer, lärare, marknadsförare och
konstnärer
- känna till hur publikarbete marknadsförs

Innehåll

Publikarbete inom teater, bildkonst, musik,
performance, museer, dans mm.

Obligatoriska studiebesök eventuellt på egen
bekostnad

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Dahl-Tallgren: Publiken i huvudrollen
Roos Sjöberg: I gränslandet mellan scen och publik.
Smyth: How to reach a broader audience
Artiklar
Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Skriftlig uppgift
Examination 2: Publikarbetsprojekt
Examination 3: Seminarium
Examination 4: Skriftlig rapport

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
1) 25 %
2) 25 %
3) 25 %
4) 25 %

Lärare

 • Bäck Maria
 • Molin Sofia

Examinator

Molin Sofia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2021-10-15 till 2022-01-11

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 10:00 - 14:00 B328 Publikarbete Kickoff på campus Molin Sofia
2022-01-19 10:00 - 14:00 B327 Publikarbete Undervisning på Zoom 10-14:00 Molin Sofia
2022-01-28 09:30 - 14:00 Publikarbete Undervisning på ZOOM Molin Sofia
2022-01-28 14:30 - 15:45 Publikarbete Svenska Kulturfondens Ordkonst-seminarium online Molin Sofia
2022-02-02 10:00 - 14:00 Publikarbete Besök på Svenska Teatern, publikarbete med Noona Leppinen och Juulia Björn Molin Sofia
2022-02-03 10:00 - 12:00 B326 Publikarbete På Zoom Molin Sofia
2022-02-10 10:00 - 14:00 B326 Publikarbete Självstudier, projektarbete Molin Sofia
2022-02-11 10:00 - 15:00 B328 Publikarbete Självstudier, projektarbete Molin Sofia
2022-02-24 10:00 - 14:00 B326 Publikarbete Besök på Amos Rex, presentation av Publikarbete med Melanie Orenius Molin Sofia
2022-02-28 10:00 - 14:00 B327 Publikarbete Undervisning 11-14:00, besök på H:fors konsthall med publikarbetare Birgitta Orava Molin Sofia
2022-03-04 10:00 - 12:00 B327 Publikarbete Undervisning på Zoom 10-12:00, B327 tillgängligt för studerande Molin Sofia
2022-03-04 13:00 - 15:30 Publikarbete Besök av Lumparlab, föreställning och seminarium, plats: D275 (rörelseanalysrummet) Molin Sofia

Kurs och studieplanssökning