Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan hantera

produktifiering/servicedesign av kultur och innovationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten

 • känna till den kreativa branschen samt kommersiell och icke-

kommersiell produktifiering inom den kreativa branschen

 • känner till IPR och kan tillämpa den på ett koncept (främst

varumärkesskydd)

 • förstår effekterna av internationaliseringen och dess

möjligheter inom det egna yrkesområdet

 • Social design som samhällspåverkan

 • Agenda 2030

Innehåll

Kursen görs projektifierat

Under kursens gång arbetar studenten med olika perspektiv på

produktifiering och kommersialisering av konst och kultur.

Studenterna arbetar med utvecklande av service design koncept för

en internationell tävling (RSA)

Ovan nämnda koncept görs i grupper om ca 3 studenter

Förkunskaper

Kursen innovationer och konceptualisering

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Pga gällande Coronarestriktioner hålls kursen i hybridform och kan

hållas både online och på campus.Materialet och arbetssätt är

anpassat enligt detta

Tävlingen som är en central del av kursen är på engelska - så allt

material skall produceras på engelska

Litteratur

itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Presentation/pitch om SDA- projektet

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande

examinationer:

 1. Genomför en av de briefer son presenteras i början av kursen för

RSA:s Student Design Award (1-3 personer)

 1. reflektionsdagbok

 2. itslearningtentamen (material från kursen)

 3. 80 % närvaro enligt institutionens policy och aktivitet (uppgifter

under och inför webinarierna)

Poängsättning för de olika delarna är:

1 = 50 p

2 = 10 p

3 = 20 p

4 = 20 p

De två bästa briefarna för SDA belönas med möjlighet att delta i

tävlingen - skall lämnas in på

RSA:s hemsida senast den 9.3.2022 (18:00)

För godkänt vitsord (1) krävs minini 50 p

Lärare

 • Bäck Maria
 • Ådahl Susanne

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Och även grupparbete mellan sessionerna på Zoom

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • 2022-03-11 - Tentamina
 • 2022-03-07 - Rapporter och produktioner
 • 2022-03-07 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 13:00 - 16:00 Social- och servicedesign (RSA) Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69226673679?from=addon Meeting ID: 692 2667 3679 Join by SIP 69226673679@109.105.112.236 69226673679@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 2667 3679 Bäck Maria
2022-01-18 13:00 - 16:00 D4109 Social- och servicedesign (RSA) Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63394943308?from=addon Meeting ID: 633 9494 3308 Join by SIP 63394943308@109.105.112.236 63394943308@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 633 9494 3308 Bäck Maria
Ådahl Susanne
2022-01-25 13:00 - 16:00 Social- och servicedesign (RSA) Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68751050408?from=addon Meeting ID: 687 5105 0408 Join by SIP 68751050408@109.105.112.236 68751050408@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 687 5105 0408 Bäck Maria
2022-02-08 13:00 - 16:00 D4109 Social- och servicedesign (RSA)       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61271212027?from=addon Meeting ID: 612 7121 2027 Join by SIP 61271212027@109.105.112.236 61271212027@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 612 7121 2027 Bäck Maria
2022-02-15 13:00 - 16:00 A311 Social- och servicedesign (RSA)       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65065574926?from=addon Meeting ID: 650 6557 4926 Join by SIP 65065574926@109.105.112.236 65065574926@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 650 6557 4926 Bäck Maria
2022-02-22 13:00 - 16:00 D4109 Social- och servicedesign (RSA) Bäck Maria
2022-03-08 13:00 - 16:00 F249 Social- och servicedesign (RSA) Bäck Maria
Ådahl Susanne

Kurs och studieplanssökning