Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall kunna verka i
olika kulturprojekt både som projektledare, teamledare och
medarbeteare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • känna till olika metoder hur man leder projekt
 • känner till olika motivationsmetoder
 • känner till projektets verksamhetsområde samt organisation

Innehåll

Under kursen arbetar studenten med praktiska uppgifter i ett
befintligt kulturprojekt samtidigt som reflektion och analys sker
under närstudietillfällen.

Förkunskaper

Kursen projekthantering från idé till projekt inom kurshelheten
samt godkänd kurs i evenemangsproduktion

Kursen ersätter följande kurser

icke relevant

Mer information

Obligatorisk närvaro under närstudietillfällena

Litteratur

Artiklar
bakgrundsinformation om kulturprojektet
Projektledningslitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
 • Inlärning i arbete och praktiska övningar i ett kulturprojekt - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten:

 • är närvarande under närstudietillfällena
 • uppgifter

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning