Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att göra den studerande kompetent
att ta alla aspekter av hållbar utveckling i betraktande vid
evenemang och övrig verksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • vara medveten om att framtida möjligheter till överlevnad
  och ett gott
  liv är beroende av ett skonsamt och hållbart nyttjande av natur,
  miljö och
  människor

 • kan konkretisera de aktuella hoten mot miljön och deras
  orsaker och
  kan beskriva hur det globala ekosystemet utgör mänskans
  basresurs och
  hur människan kan vara en resurs i det globala ekosystemet

 • ha förstått att hållbar utveckling omfattar en ekologisk,
  teknisk,
  ekonomisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av
  varandra och
  kan uppnås inom ramen för ett globalt och regionalt samarbete

 • kunna se det egna verksamhetsområdets roll och ansvar för
  att
  medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling

 • ha fått en inblick i yrkeshögskolans miljöledningssystem

Innehåll

Kursen handlar om hur det globala ekosystemet utgör
människans basresurser och att hållbar utveckling omfattar
ekologiska, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella
aspekter som alla är beroende av varandra. Under kursen
tillämpas insikter och kunskaper praktiskt i en produktion.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inte relevant.

Mer information

Ingen tilläggsinformation.

Litteratur

Artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Inlämningsuppgift: HU
Hemtentamen

Lärare

 • Tolonen Liisa
 • Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

26.2-4.5.2013

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning