Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig arbetslivets spelregler och
känna till lagstiftningen både från arbetstagar- som arbetsgivarhåll.
Det är också viktigt att känna till de olika förhandlingsmekanismer
som finns och kunna applicera dem på den egna branschen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att

 • känna till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns
  och
  som kan
  utveckla den egna branschen
 • känna till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en
  arbetsgemenskap
 • känna till och kunna tillämpa lagar inom arbetslivet
 • känna till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet
  och
  ledning
  och ha beredskap för att leda
  arbete
 • känna till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom
  organisationer som är verksamma i den
  egna branschen
 • kunna utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt
  planera,
  organisera
  och utveckla verksamheten i
  arbetslivets föränderliga situationer

Innehåll

Under kursen kommer vi att bekanta oss med
verksamhetsformer
för den
kreativa branschen gäller både kulturproducenter och övriga
kulturarbetare, då främst media branschen. Den kreativa
branschen
är under
stor förändring (som hela samhället) och det kräver vissa
färdigheter inför framtiden. Vad innebär det att vara arbetstagare
och
arbetsgivare och vilka rättigheter och skyldigheter har man. Och
vad innebär intressebevakning. Exempel både från AKAVA och
TAKU och
andra relevanta intressebevaknings organisationer.

Under första veckan skall du följa med samhällsdebatten från 3
nyhetssidor
som vi kommer överens om under första närstudietillfället.
Detta skall vara en aktiv diskussion som skall kommenteras.
Närmare
instruktioner finns på itslearning.

Vad är intressebevakning egentligen och hur kan jag själv
påverka.
Och vad
betyder arbetslagstiftning?

Förkunskaper

Krävs inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

 • Obligatorisk närvaro
 • Aktiv närvaro på itslearning
 • Samhällsdiskussion
 • Pecha Kucha
 • Hemtentamen

Examinationerna väger jämnt sinsemellan

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

4, 8, 11 och 18 april närstudietillfällen

Examinationsformer

 • 2013-03-11 - Tentamina
 • 2013-03-18 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning