Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att undervisa grundläggande kopplingar och funktionaliteter för både linjära och icke linjära analoga och digitala kretsar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att analyserar och skapar enkla analoga och digitala kretsar

Innehåll

Art of Electronics, Horowitz

Förkunskaper

Matematik och Fysik samt Elektroteknik

Litteratur

Art of Electronics, Horowitz

Studieaktiviteter

Föreläsningar - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrman Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning