Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Im 2005 - 2006 - Economics and management
 • Hagel 2001 - 2004 - Care management
 • Ib 2001 - 2004 - Projects and seminars

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att visa studenten vad det krävs för att starta, utveckla och leda sitt eget företag

Läranderesultat

Efter slutförd kurs förväntas studenten kunna:
- utvärdera sina egna förutsättningar att verka som företagare
- generera potentiella affärsidéer
- vidareutveckla en lovande affärsidé
- förstå och bedöma en verksamhet inom franchising
- beskriva och välja billiga marknadsföringsmetoder
- sammanställa en effektiv affärsplan
- identifiera och välja finansiering
- utvärdera och välja skyddsform för immateriella rättigheter

Innehåll

Se inlärningsresultat

Förkunskaper

Det är nyttigt med ekonomisk grundkunskap från kurser i företagsekonomi, marknadsföring eller liknande.

Kursen ersätter följande kurser

Synthesis 2 / Entrepreneurship

Litteratur

Föreläsningsanteckningar på kursens hemsida.
Bakgrundsläsning: Zimmerer & Scarborough: Entrepreneurship & The New Venture Formation. McGraw-Hill.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 50 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Ericsson Henry

Examinator

Ericsson Henry

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning