Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to create a detailed understanding of the financial markets internationally and in Finland.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to
- know the main financial instruments on the Finnish markets
- analyze pros and cons of different financial instruments
- understand the functions of the financial markets in open economies
- explain the main trends on the financial markets during the last decades

Innehåll

- main financial instruments available, and their use
- portfolio theory
- financial markets in transition
- characteristics of the Finnish financial markets

Förkunskaper

The course Finance or equivalent

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

Published on itslearning

Litteratur

The course literature as well as detailed schedule will be published at the beginning of the course on itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Final assignment

Lärare

Rehn Jan-Peter

Examinator

Rehn Jan-Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning