Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

to provide the student with the basic skills (s)he needs in order to
succeed in today's multicultural society

Läranderesultat

to be able to demonstrate detailed understanding of the
influences culture has on communication in an international
context
to be able to communicate effectively in encounters between
people from diverse cultural backgrounds by being e.g. ready to
shift frames of reference.

Innehåll

All behavior is communicating, and we cannot not communicate.
A person communicates in great part by nonverbal
communications, such as gestures, facial expressions, tone of
voice, dress, body language, rituals. Most of our behavior is
unconscious, and therefore we communicate unconsciously
throughout the day.
- Culture and Communication
- The Role of Language in Intercultural Business Communication
- Getting to Know Another Culture
- Individuals and Groups in Business Cultures
- Nonverbal Intercultural Communication
- Value dimensions
- Intercultural Communication in the Business Context

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

Business Communication

Mer information

ingen

Litteratur

Communicating Across Cultures, Stella Ting-Toomey, ISBN: 1-
57230-445-6
Intercultural Communication in the Global Workplace, Iris
Varner,
Linda Beamer

Doing Business Internationally, Danielle Walker, Thomas Walker
& Joerg Schmitz.
2003. New York: McGraw Hill
ISBN 0-07-137832-4

Additional readings might be provided throughout the course.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För att få godkänt vitsord i kursen krävs att alla
inlämningsuppgifter lämnats in vid deadline.

Lärare

Tefke Martina

Examinator

Tefke Martina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2014-10-22 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning