Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Litteratur

Material distributed by the lecturer via Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-02-15

Kursens tidtabell

The course runs in Period 1 and 2

Examinationsformer

2012-11-27 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning