Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Senior citizens in the society, specific topics

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Litteratur

Kumar, R. 1999. Research Methodology. A step-by-step guide for beginners. London: SAGE publications. ISBN 0 7619 62131

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 4 timmar
  • Självstudier - 12 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 12 timmar
  • Varav schemalagda studier: 28 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

5.10.06 Written examination

Examinationsformer

2006-10-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning