Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Senior citizens in the society, specific topics

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

7 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att den studerande får grundläggande kunskaper om mentalvården. Studerande får även kunskaper om de vanligaste psykiska sjukdomar och behandlingsmetoder. Perspektivet är på den äldre människans mentala hälsa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå mentalvårdens betydelse och grunläggande principer. Studerande kan förstå och bemöta människor med olika slag av psykiska problem.

Innehåll

-självkännedomen
-den mentala hälsan
-den psykiatriska patienten
-psykiatriska sjukdomar
-mentalvården

Kursen ersätter följande kurser

Specialfrågor

Mer information

Se den engelskspråkiga informationen.

Litteratur

Jacoby R & Oppenheimer C, Psychiatry In The Elderly. ISBN: 0-19-851563-4Sp

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 63 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 16 timmar
  • Självstudier - 121 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 200 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 121 timmar
  • Varav schemalagda studier: 79 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Demonstrationer och presentationer

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2005-10-26 - Tentamina
  • 2005-10-26 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning