Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Care management

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

To provide basic skills needed for an leader in an organization and to understand how organizations works and beeing able to affect them. To learn about the knowledge management perspective in organizations.

Läranderesultat

The student:
- can handle and understand different individual characteristics in workplaces.
- can participate and manage interpersonel levels in workplaces
- knows how to report and affect organizational level strategies.

Innehåll

Intrapersonel processes.
Interpersonel level processes.
Organizational level processes.

Förkunskaper

Avklarad kurs: Organisation och Ledarskap 5,sp.

Litteratur

Main lRollinson, D. 2005. Organisational behavior and analysis, an integrated approach. Prentice Hall (selected parts)&
Torrington, D. 2002. Human resource management, Harlow : Financial Times Prentice Hall.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 5 timmar
 • Självstudier - 78 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 78 timmar
 • Varav schemalagda studier: 55 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Gustavson Mia

Examinator

Gustavson Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-04-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning