Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Geriatrics, geriatric care and rehabilitation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

See learning outcomes

Läranderesultat

-to get a basic understanding of ethics as a subject
-to understand ethics as part of a culture
-to understand the importance of professional ethics
-to understand the developement of individual professional ethics

Innehåll

Ethical theories, an overview. Ethics and society; international and national. Ethical principles and codes of conduct professional ethics in practice; ethical conflicts.

Förkunskaper

inga

Mer information

20.10.2005 kl. 13.15 - 16.00
21.10.2005 kl. 12 00 . 16.00 time for own work
27.10.2005 kl. 13.15 - 16.00 seminar and theory
28.10.2005 kl. 08.30 - 12.00 time for own work
01.11.2005 kl. 09.15 - 12.00 seminar and theory
04.11.2005 kl. 08.30 - 12.00 time for own work
24.11.2005 kl. 14.00 - 16.00
23.02.2006 kl. 12.15 - 16.00 final seminar

Dead-line for individual paper is 17.02.2006 kl. 12.00
Presentation and discussion of individual paper; 23.02.2006kl. 12.15 - 16.00

Litteratur

LaFallette, H. (red) 1999. Ethical Theory ISBN 0-631-20119-X
Dinc, L. & Ulusoy, MF. 1998. How Nurses Approach Ethical problems in Turkey. Int. Nurs. Rev.
Malik, M. 1998. Advocacy in Nursing: Perceptions and Attitudes. Journal of Adv. Nurs. 28(5): 1001-1011
Norvedt, P. 1998. Sensitive Judgement: an inquiry into the foundations of nursing ethics. nursing Ethics 5(5): 383-389.
Tucket, A. 1999. Bursing Practice: compassionata deception and the Good Samaritan. Nursing Ethics 6(5): 383-389.
Warelow, P. 1996. Is caring the ethical ideal? Journal of Adv, Nurs. 24: 655-661

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Inlämningsuppgifter
  • Seminarier
  • Lectures, discussions, individual studies, seminars.
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Alenius-Karlsson Nanny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning