Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2005 - 2006 - Allmänna studier (hagel)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Rapporter och produktioner
  • Uppsatser

Examinator

Nigel Kimberley

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-04-13

Examinationsformer

  • 2007-02-13 - Rapporter och produktioner
  • 2007-02-13 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning