Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Basic professional studies

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Litteratur

Material will be distributed via Arcada's WebCT

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Inlämningsuppgifter

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Nyberg Janne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning