Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Basic professional studies

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

- The enhancement of communication and commitment in the group and awareness of group processes and learning strategies

Innehåll

Theoretical concepts and practical experience of learning plots, listening & expressing & performing, collaboration and working in themes.

Studieaktiviteter

Creative workshops including lectures and discussions

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Silius-Ahonen Elinor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning