Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenterna den
kompetens som krävs för att planera, utföra och
rapportera ett examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
känna till vetenskaplig forskning, etik för
ingenjörer och processen
och instruktionerna för ett
examensarbete i ingenjörsbranschen.

Innehåll

Seminarium och verkstad enligt ARBS tidtabel
med tema
-process för ett examensarbere
-val av tema
-projektplan och egen forskning
-skrivguiden, tips och verkstad
-presentationen av examensarbete i Thesis Forum

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter obligatoriska kursen ''
Forskningsmetodik'' i alla studieplaner

Mer information

Kursen innhåller lektioner/seminarium/verkstad och
smågruppsmöten.

Litteratur

Studyguide/ Examensarbete
Källorna hänvisade i Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 60 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktiv deltagande till kursen.
Rapport och uppgifter enligt instruktioner i
Itslearning.

Lärare

 • Makkonen-Craig Stewart
 • Pusa Tatja
 • Ray Jan-Anders
 • Sandell Magdalena
 • Waller Matias

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-16 09:15 - 12:00 D4109 Seminarium och verkstad för examensarbete Introduction to Thesis Seminar and Workshop Franck Henrika
Waller Matias
2021-09-17 13:15 - 16:00 F365 Seminarium och verkstad för examensarbete Information Retrieval/Thesis seminar and workshop Pusa Tatja
Waller Matias
2021-09-20 13:15 - 15:00 B518 Thesis seminar and workshop Choose academic writing in English if you are writing your thesis in English. Ray Jan-Anders
Waller Matias
2021-09-21 09:15 - 11:00 D4106 Seminarium och verkstad för examensarbete Välj akademiskt skrivande på svenska om du skriver ditt examensarbete på svenska Vi träffas på campus, för den som befinner sig på annan ort finns här en zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/69703217323 Sandell Magdalena
Waller Matias
2021-10-05 09:15 - 12:00 B518 Seminarium och verkstad för examensarbete Makkonen-Craig Stewart
Waller Matias
2021-10-11 12:15 - 15:00 B518 Thesis seminar and workshop Choose academic writing in English if you are writing your thesis in English. Ray Jan-Anders
Waller Matias
2021-10-12 09:15 - 11:00 D4107-08 Seminarium och verkstad för examensarbete Sandell Magdalena
2021-10-13 09:15 - 12:00 E383 Seminarium och verkstad för examensarbete Project management I Waller Matias
2021-10-28 12:30 - 14:45 B323 Seminarium och verkstad för examensarbete Project management and summary Waller Matias
2021-10-28 14:45 - 16:15 D4109 Seminarium och verkstad för examensarbete Project management guest lecturer Waller Matias

Kurs och studieplanssökning