Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)
 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Markandsföring (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge "hands on" kunskap i användingen av kvantitativa metoder i empiriska marknadsundersökningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • klargöra hela markandsundersökningsprocessen
 • behärskar de mest allmänna principerna för att göra urval av respondenter
 • uppföra enkäter med programmen SNAP för pappersenkäter och Frontpage för enkäter via Internet.
 • analysera självständigt insamlade enkäter med programmet SPSS.
 • ha färdigheter som behövs för att självständigt planera och genomföra ett kvantitativt undersökningsarbete.

Innehåll

Genomgång av principerna för uppgörande av frågeformulär.
Frågeformulärets koppling till teori och olika skalor för mätning av empiriska fenomen.
Träning med SNAP och Frontpage.
Kodning av frågeformulär.
Kvantitativ analys av data med SPSS.
Presentation av analysresultat.

Förkunskaper

Avklarad kurs i matematik och statistik rekommenderas.

Mer information

Obligatorisk närvaro under dataövningar.

Litteratur

Till valda delar:
SNAP manual,
Frontpage manual,
SPSS Base manual,

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Handledning
 • Laborationer
 • Presentationer
 • Skriftlig rapport
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning