Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studerande bör efter avlagd kurs klara av att hantera
verktygsprogram för textbehandling, tabellkalkylering och grafiska presentationer.

Innehåll

Användning av verktygsprogram: Microsoft Office

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Mer information

Kursmaterialet är tillgängligt på Arcadas WebCT.

Litteratur

Kurskompendium och webben

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning