Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att väcka intresse
och ge tillräckliga grundkunskaper i kemi för att
förstå teknisk information relaterad till kemi och
naturvetenskap

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att se sambandet mellan teknik
och naturvetenskap och både förstå och tolka
teknisk och naturvetenskaplig information, samt
observera olika frågeställningar relaterade
till teknik och naturvetenskap och förstå
modeller att lösa dem.

Innehåll

-Repetition av grundläggande begrepp
-Materiens uppbyggnad
-Substansmängd
-Aggregationstillstånd
-Syror och baser
-Förbränningsreaktioner
-Rökgasrening och luftföroreningar
-Konstruktionsmaterial och korrosion

Förkunskaper

Algebra och trigonometri

Litteratur

Meddelas vid kursens inledning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Holmberg Mariann
 • Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning