Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande känner till
och behärskar grunderna i konstruktionsplanering för
byggnader.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att känna till och kan tillämpa grunderna i
konstruktionsplanering för byggnader.

Innehåll

 • Genomgång och beräkning av olika konstruktioners
  egenvikter och hur lasterna fördelas i olika
  konstruktioner.
 • Laster enligt Eurocode: vistelselast, snölast,
  vindlast, trafiklast
 • Partialsäkerhetskoefficienter.
 • Bruks- och brottgränstillstånd.

Förkunskaper

Inga

Litteratur

RIL 201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden
kuormat
Finlands byggbestämmelsesamling
Byggnadskalendern

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Självstudier - 81 timmar
 • Inlämningsuppgifter Räkneuppgifter - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger:

 • godkänd tentamen
 • godkända inlämningsuppgifter

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-13 09:00 - 12:00 Konstruktionsplanering Via Teams, lärare Robert Juslenius: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU4MzRjNzEtOTQxMy00YTRkLTgxNDItMzk0ZGNiOTUwNTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261c73468-f1e2-454b-9caf-fcb5871ec397%22%2c%22Oid%22%3a%2239b4be91-c289-4168-a634-a66daae1ed83%22%7d Juslenius Robert
2022-01-20 09:00 - 12:00 Konstruktionsplanering Via Teams, lärare Robert Juslenius Juslenius Robert
2022-01-27 09:00 - 12:00 Konstruktionsplanering Via Teams, lärare Robert Juslenius Juslenius Robert
2022-02-03 09:00 - 12:00 Konstruktionsplanering Juslenius Robert
2022-02-10 09:00 - 12:00 D4107-08 Konstruktionsplanering Juslenius Robert
2022-02-17 09:00 - 12:00 B518 Konstruktionsplanering Juslenius Robert
2022-02-24 09:00 - 12:00 D4107-08 Konstruktionsplanering Juslenius Robert
2022-03-03 09:00 - 12:00 D4107-08 Konstruktionsplanering Juslenius Robert
2022-03-10 09:00 - 12:00 D4107-08 Konstruktionsplanering Juslenius Robert

Kurs och studieplanssökning