Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en insikt i
framtidens detaljhandel ur ett strategiskt och
forsknings perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-förstå de centrala utvecklingstrenderna i
dagligvaruhandeln
-analysera utvecklingen från ett
helhetsperspektiv med fokus på möjligheter och
utmaningar för detaljisterna: förr, nu och
framöver
-utföra studier om framtida trender inom
detaljhandeln
-förstå datats roll för analys och som
möjligörare av nya/förbättrade tjänster

Innehåll

- Dagligvaruhandeln i Finland
- Den fysiska butikens förändrade roll och
framtid
-Förändringar i konsumantbeteendet
-Studier om framtida trender inom detaljhandeln
-Hur kan data och analytik användas inom
detaljhandeln för att förnya tjänster

Förkunskaper

20sp i marknadsföring eller liknande

Kursen ersätter följande kurser

AB‑2‑021 (0) Framtidens detaljhandel
2015-2020 - som en kurs i ämnesmodulen "Digital
marknadsföring"

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Nätbaserade - 45 timmar
  • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Två grupp-projekt genomförs.
Projekt 1 50%
Projekt 2 50%
Båda bör vara godkända.
Poängavdrag för icke deltagande i
gästföreläsning och i presentation.

Lärare

  • Eriksson Niklas
  • Smirnova Elena

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Exakt kursupplägg meddelas vid kursstart.
Där också corona-situationen beaktas.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-07 13:15 - 14:45 Framtidens detaljhandel https://arcada.zoom.us/j/68302378406 Eriksson Niklas
Smirnova Elena
2021-09-14 13:15 - 15:45 Framtidens detaljhandel https://arcada.zoom.us/j/68287950966 Eriksson Niklas
Smirnova Elena
2021-09-21 13:15 - 15:45 Framtidens detaljhandel https://arcada.zoom.us/j/67377016397 Eriksson Niklas
Smirnova Elena
2021-09-28 13:15 - 15:45 Framtidens detaljhandel https://arcada.zoom.us/j/63352326835 Eriksson Niklas
Smirnova Elena
2021-10-05 13:15 - 15:45 D4109 Framtidens detaljhandel https://arcada.zoom.us/j/67290487429 Eriksson Niklas
Smirnova Elena
2021-10-19 09:30 - 12:00 Framtidens detaljhandel Eriksson Niklas
Smirnova Elena

Kurs och studieplanssökning