Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenten en
grundläggande
förståelse om personlig försäljning och färdighet
att genomföra
försäljningsprocessen såväl vid anskaffning av nya
kunder som vid
hantering av nuvarande kunder. Därtill är målet att
studenten får
en god grund för att kunna självständigt förkovra
sig inom
personlig försäljning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studenten vara förmögen
att förstå vad
personlig försäljning är och dess roll i en
verksamhet, förmåga att
förstå motiven varför kunder köper, rikta
försäljningen mot rätta
personer, generera nya affärsmöjligheter, genomföra
möten med
nya och nuvarande kunder, utföra
försäljningspresentationen på
ett kundorienterat sätt och förbinda kunden till
ett samarbete.
Mer detaljerat har studenten förståelse vad
personlig försäljning
innebär, vad kundvärde är, vilka element en
försäljningsprocess
består av och hur processen skall genomföras.
Studenten skall
förstå försäljarens strategiska position hos kunden
och utgående
från detta kunna förbereda möten med såväl nya som
nuvarande
kunder, ange en målsättning och sammanställa en
agenda för
mötet samt skriva en lista på relevanta frågor. Vid
en första
kontakt med kunden skall studenten kunna väcka ett
intresse hos
kunden. Studenten skall kunna utnyttja olika
frågetekniker och
konsten att lyssna på kunden för att klarlägga
kunders situation
och behov samt vilka saker påverkar ett beslut.
Studenten skall
kunna skapa kundorienterade försäljningsargument,
kunna
presentera argumenten vid rätt tidpunkt och på ett
rätt sätt samt
hantera invändningar från kunden. Studenten skall
ha kunskap om
vilka saker ingår i underhandlingen av en affär.
Studenten skall ha
förståelse om taktiska alternativ och vilka
taktiska grepp en köpare
kan tillämpa och hur försäljaren kan hantera dem.
Studenten skall
kunna avsluta en försäljningsprocess och hantera
och uppfölja ett
köp men också hantera en situation med ett motsatt
resultat.
Utöver sedvanliga möten med kunder skall studenten
kunna
tillämpa personlig försäljning vid särskilda
situationer såsom
inboundförsäljning, mässor och seminarier samt
hantera
reklamationer från kunder. Studenten skall kunna
möta kunden
alltid på ett behagligt sätt och tolka kundens tal
och kroppsspråk
samt själv kunna avge ett lämpligt tal och
kroppsspråk. Därtill skall
studenten kunna välja en lämplig klädsel för olika
situationer.
Studenten skall vara förmögen att kunna
självständigt utveckla
sina kunskaper och färdigheter inom personlig
försäljning.

Förkunskaper

Alla första årets kurser måste vara avklarade.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Selling and Sales Management, David Jobber,
Geoffrey Lancaster,
Kenneth Le Meunier-FitzHugh, 2019, Eleventh
Edition, Pearson

Selling, Nick Constable, 2010, HarperCollins
Publishers

Det finns en Digital version av båda böckerna
tillgänglig vid
perlego.com

Övrig material som delas ut vid föreläsningarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 223 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För en godkänd prestation krävs att studenten
avlägger minst 100
poäng av kursens maximala 200 poäng samt utför alla
hemuppgifter,
övningar, presentationer och tentamen med poäng som
motsvarar
godkänt.

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 10:00 - 12:00 Personlig försäljning Introduktion Henriksson Robert
Kietz Tove
2021-09-10 12:30 - 14:30 Personlig försäljning Tema 1 - https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-09-17 12:30 - 14:30 Personlig försäljning Tema 2 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-09-24 12:30 - 14:30 Personlig försäljning Tema 3 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-10-01 12:30 - 14:30 Personlig försäljning Tema 4 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-10-08 12:30 - 14:30 Personlig försäljning Tema 5 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-10-15 12:30 - 14:30 Personlig försäljning Tema 6 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-10-22 12:30 - 14:30 Personlig försäljning Tema 7 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-10-25 09:15 - 11:15 Personlig försäljning Tema 8 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-11-01 09:15 - 11:15 Personlig försäljning Tema 9 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-11-08 09:15 - 11:15 Personlig försäljning Tema 10 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-11-15 09:15 - 11:15 Personlig försäljning Tema 11 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-11-19 09:00 - 11:30 D4106 Personlig försäljning Praktisk Kietz Tove
2021-11-22 13:15 - 15:15 Personlig försäljning Tema 12 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-11-26 09:00 - 11:30 B522 Personlig försäljning https://arcada.zoom.us/j/68629727327 Meeting ID: 686 2972 7327 Kietz Tove
2021-11-29 09:15 - 11:15 Personlig försäljning Tema 13 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-12-02 12:45 - 15:45 B320 Personlig försäljning https://arcada.zoom.us/j/3387571300 Meeting ID: 338 757 1300 Kietz Tove
2021-12-07 09:15 - 11:15 Personlig försäljning Tema 14 och 15 https://arcada.zoom.us/j/7345309777 Henriksson Robert
2021-12-10 09:00 - 11:30 B522 Personlig försäljning https://arcada.zoom.us/j/65598524427   Meeting ID: 655 9852 4427 Kietz Tove
2021-12-13 09:00 - 11:30 Personlig försäljning Tove Kietz is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62836043975   Meeting ID: 628 3604 3975 One tap mobile +496938079884,,62836043975# Germany +496950500951,,62836043975# Germany   Dial by your location         +49 69 3807 9884 Germany         +49 69 5050 0951 Germany         +49 69 5050 0952 Germany         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 69 3807 9883 Germany Meeting ID: 628 3604 3975 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cBogErsiZ   Join by SIP 62836043975@109.105.112.236 62836043975@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 3604 3975   Praktisk Kietz Tove
2021-12-17 09:15 - 11:15 Personlig försäljning Tentamen Henriksson Robert
2022-01-17 13:00 - 15:00 Personlig försäljning Omtentamen 1
2022-02-14 13:00 - 15:00 Personlig försäljning Omtentamen 2

Kurs och studieplanssökning