Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge eleverna
grundläggande kunskaper i handelsmatematik och
statistik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:
- behärska procenträkning
- förstå hur mervärdesskatten beräknas
- förstå hur index beräknas och till vad de kan
användas
- kunna ränte- och valutaräkning
- vara bekant med olika kreditformer och sätt
att göra investeringsberäkningar
- förstå prissättningens idé
- behärska grundläggande statistiska begrepp och
metoder och kunna använda SPSS för grundläggande
statistisk databehandling

Innehåll

Procenträkning
Mervärdesskatt
Index
Valuta
Enkel och sammansatt ränta
Investeringskalkyler
Krediter
Tabeller och grafer
Lägesmått och spridningsmått
Normalfördelning
Konfidensintervall
Samband
Några vanliga statistiska test
Statistik med SPSS

Förkunskaper

Grundläggande matematik

Kursen ersätter följande kurser

Handelsmatematik och statistik (2012)

Mer information

Kursprogrammet och spelreglerna samt
kursinnehållet finns i matematikompendiet (Del
1) som kan laddas ner från Itslearning.
Matte drop in hålls under kursen.

Statistikkursens centrala innehåll finns i
Statistikkompendiet (Del 2) som kan laddas ner
från Itslearning när statistikkursdelen börjar.

Närvaro på lektionerna är inte obligatorisk men
rekommenderas varmt - för rätt många studenter
är lektionerna nödvändiga för att komma genom
kursen.

För att komma genom kursen måste du klara båda
delarna. Inga delprestationer är i kraft nästa
höst.

Litteratur

Affärsmatematik och Statistik (två kompendier)
Del 1 Affärsmatematik
Del 2 Statistik

Stödlitteratur - endast vid behov t.ex:

Karjalainen Leila. Matematik inom
företagsekonomi del 1 och del 2.
Utbildningsstyrelsen. Tammer-
Paino Oy. 2002.

Djupfeldt Göran, Larsson Rolf och Stjärnhagen
Ola. Statistisk verktygslåda 1
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med
kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund
2003.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 17 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Självstudier - 101 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Alla delprestationer bör vara godkända för
en godkänd kurs dvs man behöver få minimum 25
(av 50) poäng i matematiktentamen och minimum
25 (av 50) poäng i statistiktentamen.

Bonuspoängen för övningstenter i matematik (max
4 poäng) läggs till tentamenspoängen i
matematik.
Bonuspoängen för övningstenten i statistik (max
2 poäng) och poängen för en frivillig
statistikinlämningsuppgift (max 10 poäng) läggs
till tentamenspoängen i statistik.

Lärare

Aspholm Ingalill

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (89 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Närmare information om kursen och kursens
tidtabell ges när kursen början. Notera att
alla lektioner är gemensamma för alla pga
distansundervisingen. Vi träffas en gång i vecka
inom matematik/ statistik. Ni har rätt att
kontakta mig när som helst och då kan vi komma
överens om extra drop ins.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-25 10:45 - 12:45 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61156552687?from=addon Meeting ID: 611 5655 2687 Join by SIP 61156552687@109.105.112.236 61156552687@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 5655 2687 Aspholm Ingalill
2021-08-26 11:45 - 13:45 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68621022931?from=addon Meeting ID: 686 2102 2931 Join by SIP 68621022931@109.105.112.236 68621022931@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 686 2102 2931 Aspholm Ingalill
2021-08-31 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66704322507?from=addon Meeting ID: 667 0432 2507 Join by SIP 66704322507@109.105.112.236 66704322507@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 667 0432 2507 Aspholm Ingalill
2021-09-03 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63359780845?from=addon Meeting ID: 633 5978 0845 Join by SIP 63359780845@109.105.112.236 63359780845@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 633 5978 0845 Aspholm Ingalill
2021-09-07 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66590219073?from=addon Meeting ID: 665 9021 9073 Join by SIP 66590219073@109.105.112.236 66590219073@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 665 9021 9073 Aspholm Ingalill
2021-09-10 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64488570592?from=addon Meeting ID: 644 8857 0592 Join by SIP 64488570592@109.105.112.236 64488570592@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 8857 0592 Aspholm Ingalill
2021-09-10 11:00 - 13:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64281147596?from=addon Meeting ID: 642 8114 7596 Join by SIP 64281147596@109.105.112.236 64281147596@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 642 8114 7596 Aspholm Ingalill
2021-09-10 11:00 - 13:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68015654191?from=addon Meeting ID: 680 1565 4191 Join by SIP 68015654191@109.105.112.236 68015654191@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 680 1565 4191 Aspholm Ingalill
2021-09-14 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65536829926?from=addon Meeting ID: 655 3682 9926 Join by SIP 65536829926@109.105.112.236 65536829926@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 655 3682 9926 Aspholm Ingalill
2021-09-14 12:30 - 14:30 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62953811278?from=addon Meeting ID: 629 5381 1278 Join by SIP 62953811278@109.105.112.236 62953811278@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 5381 1278 Aspholm Ingalill
2021-09-14 12:30 - 14:30 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66538664493?from=addon Meeting ID: 665 3866 4493 Join by SIP 66538664493@109.105.112.236 66538664493@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 665 3866 4493 Aspholm Ingalill
2021-09-17 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69834402169?from=addon Meeting ID: 698 3440 2169 Join by SIP 69834402169@109.105.112.236 69834402169@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 698 3440 2169 Aspholm Ingalill
2021-09-21 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63471150013?from=addon Meeting ID: 634 7115 0013 Join by SIP 63471150013@109.105.112.236 63471150013@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 7115 0013 Aspholm Ingalill
2021-09-24 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64857828223?from=addon Meeting ID: 648 5782 8223 Join by SIP 64857828223@109.105.112.236 64857828223@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 648 5782 8223 Aspholm Ingalill
2021-09-28 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64198660817?from=addon Meeting ID: 641 9866 0817 Join by SIP 64198660817@109.105.112.236 64198660817@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 641 9866 0817 Aspholm Ingalill
2021-10-01 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67883580107?from=addon Meeting ID: 678 8358 0107 Join by SIP 67883580107@109.105.112.236 67883580107@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 678 8358 0107 Aspholm Ingalill
2021-10-05 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67418821025?from=addon Meeting ID: 674 1882 1025 Join by SIP 67418821025@109.105.112.236 67418821025@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 674 1882 1025 Aspholm Ingalill
2021-10-08 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64023256023?from=addon Meeting ID: 640 2325 6023 Join by SIP 64023256023@109.105.112.236 64023256023@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 2325 6023 Aspholm Ingalill
2021-10-12 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64027293374?from=addon Meeting ID: 640 2729 3374 Join by SIP 64027293374@109.105.112.236 64027293374@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 2729 3374 Aspholm Ingalill
2021-10-15 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65507334744?from=addon Meeting ID: 655 0733 4744 Join by SIP 65507334744@109.105.112.236 65507334744@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 655 0733 4744 Aspholm Ingalill
2021-10-26 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64229955645?from=addon Meeting ID: 642 2995 5645 Join by SIP 64229955645@109.105.112.236 64229955645@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 642 2995 5645 Aspholm Ingalill
2021-10-26 10:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64620120682?from=addon Meeting ID: 646 2012 0682 Join by SIP 64620120682@109.105.112.236 64620120682@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 646 2012 0682 Aspholm Ingalill
2021-10-28 10:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik/Business Mathematics and Statistics Re-exam 1  aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64390883277?from=addon Meeting ID: 643 9088 3277 Join by SIP 64390883277@109.105.112.236 64390883277@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 9088 3277 Aspholm Ingalill
2021-11-02 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66157754614?from=addon Meeting ID: 661 5775 4614 Join by SIP 66157754614@109.105.112.236 66157754614@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 661 5775 4614 Aspholm Ingalill
2021-11-02 10:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64321197519?from=addon Meeting ID: 643 2119 7519 Join by SIP 64321197519@109.105.112.236 64321197519@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 643 2119 7519 Aspholm Ingalill
2021-11-04 10:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik/Business Mathematics and Statistics Re-exam 2  aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62559462239?from=addon Meeting ID: 625 5946 2239 Join by SIP 62559462239@109.105.112.236 62559462239@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 5946 2239 Aspholm Ingalill
2021-11-09 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik Aspholm Ingalill
2021-11-09 10:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65337063469?from=addon Meeting ID: 653 3706 3469 Join by SIP 65337063469@109.105.112.236 65337063469@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 653 3706 3469 Aspholm Ingalill
2021-11-16 08:00 - 10:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63767331404?from=addon Meeting ID: 637 6733 1404 Join by SIP 63767331404@109.105.112.236 63767331404@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 6733 1404 Aspholm Ingalill
2021-11-16 10:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67976406734?from=addon Meeting ID: 679 7640 6734 Join by SIP 67976406734@109.105.112.236 67976406734@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 7640 6734 Aspholm Ingalill
2021-12-10 15:00 - 17:00 Affärsmatematik och statistik aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61021374679?from=addon Meeting ID: 610 2137 4679 Join by SIP 61021374679@109.105.112.236 61021374679@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 610 2137 4679 Aspholm Ingalill
2021-12-14 09:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik/Business Mathematics and Statistics Exam  aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69406052053?from=addon Meeting ID: 694 0605 2053 Join by SIP 69406052053@109.105.112.236 69406052053@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 0605 2053     Exam Aspholm Ingalill
2021-12-14 09:00 - 12:00 Affärsmatematik och statistik/Business Mathematics and Statistics Exam   https://arcada.zoom.us/j/69406052053?from=addon Aspholm Ingalill
2022-01-18 13:00 - 15:30 Affärsmatematik och statistik / Business Mathematics and Statistics Omtent 1 / Re-exam 1 aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63226424093?from=addon Meeting ID: 632 2642 4093 Join by SIP 63226424093@109.105.112.236 63226424093@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 2642 4093 Aspholm Ingalill
2022-01-27 09:30 - 12:00 Affärsmatematik och statistik / Business Mathematics and Statistics Omtent 2 / Re-exam 2 aspholin@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63950948078?from=addon Meeting ID: 639 5094 8078 Join by SIP 63950948078@109.105.112.236 63950948078@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 639 5094 8078 Aspholm Ingalill

Kurs och studieplanssökning