Perioder Kurskod Namn ECTS
2, 3 SP-1-160 (0) Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen 5 sp
4 IA-2-004 (1) Back-end programmering 5 sp
1, 2 MK-2-122 (0) CMS 10 sp
2 MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 5 sp
1 MK-1-086 (0) Digitalisering och samhället 5 sp
1, 2 MK-2-127 (0) Dokumentärt berättande 10 sp
1 SP-1-081 (0) Engelska (MK) 5 sp
1 KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 sp
1, 2 MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 sp
3, 4 MK-2-128 (0) Fiktivt berättande 10 sp
1 MK-2-138 (0) Foto och Klipp: Ljussättning 5 sp
4 MK-2-136 (0) Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv 5 sp
3 IA-2-003 (1) Front-end programmering 5 sp
3, 4 MK-2-149 (0) Games Theory & Design 10 sp
2 MK-2-129 (0) Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 sp
4 MK-2-130 (0) Introduktion till interaktivt berättande 5 sp
3 MK-2-113 (1) Introduktion till medieproduktion - P3 10 sp
4 MK-2-119 (0) Koncept design 5 sp
3 KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 sp
1 MK-2-141 (0) Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion 5 sp
4 MK-2-140 (0) Ljudarbete: Musik och postproduktion i studio 5 sp
1 MK-2-137 (0) Manus och Regi: Manus för fiktion 5 sp
4 MK-2-145 (0) Manus och Regi: Moderna format 5 sp
1, 2 MK-3-016 (0) Manusproduktion 5 sp
2 IA-2-002 (1) Matematisk programmering 5 sp
1 TV-2-002 (0) Metodik 5 sp
3 MK-2-067 (0) Personregi 5 sp
2 MK-2-121 (0) Pitching Ideas 5 sp
4 MK-2-144 (0) Producentskap: Distribution och marknadsföring 5 sp
1 MK-2-142 (0) Producentskap: Produktionsplanering 5 sp
1 MK-2-131 (0) Produktion i broadcastmiljö 5 sp
3, 4 MK-2-115 (0) Slutproduktion 10 sp
3, 4 MK-2-115 (1) Slutproduktion - Online media 10 sp
2 MK-1-023 (0) Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 sp
2 MK-2-117 (0) Utvecklingsprojekt inom Online Media 5 sp
1 MK-2-135 (0) UX & UI 5 sp
2 TV-2-034 (0) Visuellt berättande 5 sp

Kurs- och studieplansökning