Perioder Kurskod Namn ECTS
2, 3, 4 HV-2-002 (0) Arbete och hälsa 5 sp
1, 2 VA-3-074 (0) Barnfamiljer och hälsa 5 sp
4 SJ-2-063 (0) Care in various ethical settings, Vård i olika etiska sammanhang, Clinical Practice 15 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3, 4 SP-2-033 (1) English Professional Communication BMHV 5 sp
3 AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
3, 4 HV-2-001 (0) Folkhälsoarbete 5 sp
1, 2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
1 VA-3-071 (0) Graviditet och hälsa 5 sp
1, 2 SJ-4-001 (0) Grunderna i vaccinationskunskap (2 sp) 0 sp
2 SJ-2-054 (0) Grundvård, Praktik 5 sp
2 SJ-2-061 (0) Handledning i vården, Praktik 5 sp
1 SP-2-039 (1) Hoitoalan suomi 1, barnmorska och hälsovårdare 3 sp
2, 3 VA-3-075 (0) Hälsa för barn och unga 5 sp
1 SJ-2-057 (0) Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv 5 sp
1 SJ-2-052 (0) Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 sp
2 SP-1-153 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A 3 sp
2 SP-1-153 (2) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ B 3 sp
2 SP-1-154 (0) Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) 2 sp
2 SP-1-154 (4) Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) 2 sp
4 SJ-2-056 (0) Inremedicinsk vård, Praktik 10 sp
1 SJ-2-058 (0) Kirurgisk vård / Perioperativ vård, Praktik 10 sp
3 VA-2-134 (0) Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
1, 2 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1, 2, 3, 4 GH-4-016 (0) Läkemedelsräkning 2022-2023 (LOVe) 0 sp
1, 2, 3, 4 GH-4-015 (0) Läkemedelsräkning 2022-2023 (Pediatric) 0 sp
1, 2 GH-4-004 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2022 (4) 0 sp
1, 2 GH-4-009 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2022 (5) 0 sp
1, 2 GH-4-010 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2022 (6) 0 sp
3, 4 GH-4-011 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2023 (1) 0 sp
3, 4 GH-4-012 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2023 (2) 0 sp
3, 4 GH-4-003 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2023 (3) 0 sp
3 VA-2-139 (1) Lärdomsprov: dokumentation och presentation 5 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
2 VA-2-138 (1) Lärdomsprov: planfas 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
1 VA-3-079 (0) Praktik: Barnsäng 5 sp
4 HV-3-002 (0) Praktik: Företagshälsovård 5 sp
3, 4 VA-2-129 (0) Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård 10 sp
2 VA-3-077 (0) Praktik: Mödra- och barnrådgivning 10 sp
4 VA-2-135 (0) Praktik: Psykiatrisk vård 10 sp
3 HV-3-001 (0) Praktik: Skol- och studerande hälsovård 5 sp
3 HV-3-003 (0) Praktik: Öppen vård 5 sp
1 SP-2-041 (1) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 BMHV 2 sp
2 AS-1-030 (3) Teamarbete och innovation 5 sp
1 AS-1-029 (13) Teknologi och lärande 5 sp
4 VA-2-078 (0) Utvecklingsarbete för hälsovårdare 5 sp
3 SJ-2-062 (0) Vård av sårbara patienter i utsatta livssituationer 10 sp
1, 2 SJ-2-053 (0) Vårdandets grunder 10 sp
3, 4 SJ-2-055 (0) Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 sp
2 SJ-2-059 (0) Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext 5 sp
3 VA-2-143 (0) Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs och studieplanssökning