Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (0) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1 GH-2-007 (1) Anatomi och fysiologi 5 sp
2, 3, 4 HV-2-002 (0) Arbete och hälsa 5 sp
1, 2 VA-3-074 (0) Barnfamiljer och hälsa 5 sp
4 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
4 SP-1-075 (0) Engelska BMHV 5 sp
3, 4 VA-2-130 (0) Evidensbaserat arbete 5 sp
3 VA-2-139 (1) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 sp
1 GH-2-015 (0) Examensarbete: Idéfas 5 sp
2 VA-2-138 (1) Examensarbete: planfas 5 sp
3, 4 HV-2-001 (0) Folkhälsoarbete 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
1, 2 HB-4-001 (0) Fördjupad vaccinationskunskap (1 sp) 0 sp
1 VA-3-071 (0) Graviditet och hälsa 5 sp
1, 2 SJ-4-001 (0) Grunderna i vaccinationskunskap (2 sp) 0 sp
2, 3 VA-3-075 (0) Hälsa för barn och unga 5 sp
1 VA-2-101 (0) Hälsovård och hälsofrämjande 5 sp
3, 4 SP-1-151 (0) Inhemska språk 1 , finska för BM, HV, SJ, grupp A 2 sp
3, 4 SP-1-151 (3) Inhemska språk 1, finska för BM, HV, SJ, grupp B 2 sp
3, 4 SP-1-152 (0) Inhemska språk 1, svenska A för BM, HV & SJ 3 sp
3, 4 SP-1-152 (2) Inhemska språk 1, svenska B för BM, HV & SJ 3 sp
2 SP-1-153 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A 3 sp
2 SP-1-153 (2) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ B 3 sp
2 SP-1-154 (0) Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp A) 2 sp
2 SP-1-154 (4) Inhemska språk 2, svenska för BM, HV, SJ (grupp B) 2 sp
1 AS-1-020 (14) Introduktion till högskolestudier 5 sp
2 VA-2-123 (0) Klinisk vård I: Vårdandets grunder 5 sp
3 VA-2-124 (0) Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård 5 sp
1 VA-2-141 (0) Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård 5 sp
1 VA-2-131 (0) Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård 5 sp
2 VA-1-010 (0) Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn 5 sp
4 VA-1-010 (2) Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn 4 sp
4 VA-2-142 (0) Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård 5 sp
3 VA-2-134 (0) Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård 5 sp
4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
2 VA-2-125 (2) Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet 5 sp
1, 2, 3, 4 GH-4-015 (0) Läkemedelsräkning 2019-2020 (Pediatric) 0 sp
1 GH-4-004 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2019 (4) 0 sp
1 GH-4-009 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2019 (5) 0 sp
2 GH-4-010 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2019 (6) 0 sp
3 GH-4-011 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2020 (1) 0 sp
3 GH-4-012 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2020 (2) 0 sp
4 GH-4-003 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2020 (3) 0 sp
3 GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I, Inremedicin 5 sp
1 GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 sp
4 GH-2-003 (8) Medicinska ämnen II 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
3, 4 YH-2-004 (1) Mognadsprov -Vård 0 sp
1 VA-3-079 (0) Praktik: Barnsäng 5 sp
3 HV-3-002 (0) Praktik: Företagshälsovård 5 sp
2, 3 VA-2-069 (0) Praktik: Hemvård och öppenvård 10 sp
3, 4 VA-2-126 (0) Praktik: Klinisk vård 15 sp
3, 4 VA-2-129 (0) Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård 10 sp
2 VA-3-077 (0) Praktik: Mödra- och barnrådgivning 10 sp
4 VA-2-135 (0) Praktik: Psykiatrisk vård 10 sp
3 HV-3-001 (0) Praktik: Skol- och studerande hälsovård 5 sp
2, 3 VA-2-132 (0) Praktik: Valbar 10 sp
4 HV-3-003 (0) Praktik: Öppen vård 5 sp
2 GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 sp
4 VA-2-078 (0) Utvecklingsarbete för hälsovårdare 5 sp
4 VA-2-128 (0) Vårdetik 5 sp
4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs- och studieplansökning