Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin kompetens inom den kliniska
mentalvården beträffande patienter som lider av
olika former av kriser, missbruks -och
grunläggande mentala problem.

Studerande utvecklar kompetensen inom det
kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen
ökar inom undersökning, emottagande och
vårdandet av den akut sjuka patienten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att kunna identifiera, bemöta och
vårda patienter i olika former av kriser och
missbruk.

Studenten kan även igenkänna och bemöta
grundläggande mentala aspekter inom vården.

Studenten skall bekanta sig med den polikliniska
vården.

Studenten skall också förstå de viktigaste
principerna vid emottagandet av en patient vid
en jourpoliklinik, samt undersökning och
uppföljning av den akut sjuka patienten.

Studenterna måste veta principerna för in-
hospital avancerad resuskitering.

Innehåll

- olika former av kriser
- krisvård
- krisservice
- olika former av missbruk
- grundkunskap i mentalvård

- introduktion i jourpoliklinisk vård
- emottagande och undersökning av den akut
sjuka eller skadade patienten på en
jourpoliklinik (ABCDEF, NEWS)
- multiprofessionellt samarbete
- vårdkedjan: prehospital vård -
jourpoliklinisk
vård - vård på avdelning
- läkemedelsadministration

Förkunskaper

Avklarade studier före deltagande i kursen:

Klinisk vård I och II
Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet
Anatomi och fysiologi

Minst ett praktikfält (minimi 5 veckor) bör
vara avklarat före kursen

Mer information

Introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
Simuleringar och skill stations obligatoriska och
kan inte kompenseras med uppgifter.

Litteratur

1) Cullberg, J. 2006. Kris och utveckling

2) Cullberg, J. 2005. Dynamisk psykiatri.
(valda
delar)

3) Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
sjuka vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande. Studentlitteratur.
ELLER
Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
för sjuksköterskor. Studentlitteratur

4) Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att
övervaka
patienter med livshotande sjukdom.
Studentlitteratur (valda delar)

5) Aktuella artiklar och forskningar

6) Föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Hemtentamen i kris och drog
Examination 2 Seminarier i kris och drog
Examination 3 Tentamen inom poliklinisk vård
övervakad på itsLearning i skolan

Deltagande i skill stations och simuleringar
obligatoriska, kan inte kompenseras med
uppgifter.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Savolainen Jari
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (72 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-21 13:00 - 16:00 F249 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Introduktionsföreläsning Appelroth Maria
Savolainen Jari
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2022-04-05 12:00 - 16:00 F249 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning: poliklinisk vård Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2022-04-11 09:00 - 12:00 F143 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning: poliklinisk vård Skogster Annika
2022-04-13 12:00 - 16:00 F249 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Introduktion till grupparbete i kris och missbruk Savolainen Jari
2022-04-21 09:00 - 12:00 F249 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning: poliklinisk vård Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2022-04-25 12:00 - 16:00 F249 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning: poliklinisk vård Skogster Annika
2022-04-27 12:00 - 16:00 F249 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning poliklinisk vård Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2022-05-04 09:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Seminarier i kris och missbruk FV 20 +HV 20 Gruppen Dessa flyttas ONLINE, ADRESSEN: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62052297935?pwd=cEZ1MWN2R2VYR1FQSWR6N1doTVFNdz09 Meeting ID: 620 5229 7935 Passcode: 04050900 Join by SIP 62052297935@109.105.112.236 62052297935@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 620 5229 7935 Passcode: 04050900 Savolainen Jari
2022-05-05 09:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Seminarier i kris och missbruk BM20+SJ20 Gruppen Dessa flyttas ONLINE, ADRESSEN: jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69717560745?pwd=Tzk5TG01Y2tyWDdub05nSWNVWDBiZz09 Meeting ID: 697 1756 0745 Passcode: 05050900 Join by SIP 69717560745@109.105.112.236 69717560745@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 697 1756 0745 Passcode: 05050900 Savolainen Jari
2022-05-17 08:00 - 12:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Simulering - flyttar online pga att Annika sjuk. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62931306314 Meeting ID: 629 3130 6314 Savolainen Jari
Skogster Annika
2022-05-17 13:00 - 17:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Simulering - flyttar online pga att Annika sjuk. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62931306314 Meeting ID: 629 3130 6314 Savolainen Jari
Skogster Annika
2022-05-18 09:00 - 13:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Simulering - flyttar online pga att Annika sjuk. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62931306314 Meeting ID: 629 3130 6314 Savolainen Jari
Skogster Annika
2022-05-24 09:00 - 13:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Simuleringen - flyttar online Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62931306314 Meeting ID: 629 3130 6314 Savolainen Jari
Skogster Annika
2022-05-25 09:00 - 13:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Simuleringen - flyttar online Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62931306314 Meeting ID: 629 3130 6314 Savolainen Jari
Skogster Annika
2022-05-27 09:00 - 14:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Tiden reserverat för distanstentamen i kris och missbruk. Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning