Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studenten
ska få en förståelse för det mångprofessionella
arbetet inom företagshälsovården.
Studenten får en insikt i hur arbetet påverkar
människors hälsa och hur man kan främja
arbetsförmågan under olika delar av
arbetslivet.

Läranderesultat

Studenten kan tillämpa sina teorikunskaper inom
företaghälsovård och arbetsmedicin i praktiken.
Opiskelija osaa käyttää työterveyshuollon ja -
lääketieteen teoriatietojaan käytännön
harjoittelussa.

Studenten känner till de centrala processerna
för att förverkliga
företagshälsovårdsverksamhet och -samarbete
(arbetsplatskartläggning, olika
hälsogranskningar, samarbete).
Opiskelija tuntee työterveyshuollon ja -
yhteistyön toteuttamisen keskeiset prosessit
(työpaikkaselvitys, eri terveystarkastukset,
yhteistyö)

Studenten kan bemöta och handleda människor i
arbetsför ålder i arbetslivets olika skeden i
företagshälsovårdens kontext.
Opiskelija osaa kohdata ja ohjata ihmisiä
työelämän eri vaiheissa työterveyshuollon
kontekstissa.

Studenten kan planera, förverkliga och
dokumentera olika vårdhandlingar inom
företagshälsovårdens verksamhet även för
arbetslösa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä
dokumentoida eri hoitotoimenpiteitä
työterveyshuollon toimintaympäristössä myös
työttömille.

Förkunskaper

Grundstudierna, dvs. de tre första studieårens
studieenheter inklusive all praktik avklarade.
Teorikursen Arbete och hälsa avklarad.
Rekommenderat att praktik i öppenvård görs före
denna. Därtill gäller prorektors beslut 6/2020 om
tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska
då praktik ska bokas.

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Praktik: Befolkningsinriktad

Litteratur

Se kursen Arbete och hälsa.

Studieaktiviteter

Praktik - 140 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd praktikuppgift, lämnas in på
Itslearning en vecka efter avslutad praktik.
Egna målsättningar, den egna och handledarens
utvärdering samt arbetsschema ska vara
inlämnade på Itslearning.

Lärare

Grönlund Anu

Examinator

Nyberg Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-04-11 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-12 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-18 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-19 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-25 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-26 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-05-02 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-05-03 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård
2022-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Företagshälsovård

Kurs och studieplanssökning