Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin handlingsberedskap och
kan välja och använda ändamålsenliga
fysioterapeutiska bedömnings- och
behandlingsmetoder:

 • kunna bemöta en klient professionellt i en
  test- och behandlingssituation

 • Studenten utvecklar sin handlingsberedskap
  samt förväntas kunna välja och använda sig av
  olika fysiska test, s.s. balans- uthållighets-
  och styrketest för arbetsföra samt seniorer

 • studerande förväntas kunna facilitera
  klientens stabilitet i olika ställningar, samt
  aktivera rörelser och förflyttningar. Studenten
  kan även handleda andra att utföra olika
  motoriska övningar på egen hand.

 • Studerande känner till ledmobiliseringens
  grundprinciper och kan utföra ledmobilisering
  på extremitetslederna enligt grundprinciperna.

Läranderesultat

Studerande förväntas

 • förstå bedömningens betydelse för utvärdering
  av rörelse, aktivitet och funktion och dess
  samband till människans hälsa.

 • förstå syftet samt användningsområdet för
  olika fysiska tester för balans, koordination,
  uthållighet och styrka.

 • kunna utföra ifrågavarande tester i praktiken

 • kunna bemöta en klient professionellt i en
  test- och behandlingssituation

 • Förstå bedömningens vikt för utvärdering av
  rörelse, aktivitet och funktion och dess
  relation till människors hälsa.
  -känna till och kunna tillämpa facilitering av
  ställning, rörelse och grundmotorik och
  speciellt metoden PNF

 • kunna redovisa för ledmobiliseringens
  användingsområden och utföra de olika
  mobiliseringarna på extremitetslederna på ett
  effektivt sätt

Innehåll

Teoretiska grunderna till fysioterapeutisk
bedömning.
Bedömning av fysisk prestation och fysisk
aktivitet. Praktisk tillämpning av:
olika balans-, uthållighets- och styrketest.

Teoretiska grunder i och praktisk tillämpning
av
följande metoder:

 • facilitering och metoden PNF
 • ledmobilisering av extremitetslederna

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I
Rörelseapparatens anatomi
Anatomi, fysiologi och biomekanik
Människan i rörelse

Mer information

Kursen har obligatorisk närvaro 80% av de
praktiska
lektionerna.Frånvaro
kompenseras med angivna uppgifter. Under 50%
närvaro kan inte kompenseras.

Litteratur

Tester:
Liikuntalääketieteen ja testaustoiminnan
edistämisyhdistys liite ry, 1998.
Kuntotestauksen perusteet.
ELLER
Keskinen, K-L., Häkkinen, K., Kallinen, M.
2004(eller nyare). Kuntotestauksen käsikirja.
Tampere, Tammer-Paino oy. ISBN 951-8982-67-8.
OCH
Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder - för idrott och
hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print,
Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Ledmobilisering:
Kaltenborn, F. 2015 Manual Mobilization of the
Joints, Volume I The Extremities 8th Edition
(7th Edition 2011 kan även användas)

Facilitering, PNF: Adler,S.& al.PNF in
Practice,
An illustrated Guide(2008)3rd edition.

Förlyttning:Tamminen-Peter L, Wickström G;
2014. Patientförflyttning - En skicklig vårdare
aktiverar och hjälper

Referenslitteratur:

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder - för idrott och
hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print,
Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • 1) Färdighetsprov (0-5) 2) It`s learning hem- tentamen (quize, godkänd/underkänd)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten är
närvarande vid 80% av de praktiska
övningstimmarna samt avlägger följande
examination:
praktisk tentamen i ledmobilisering och
facilitering

Frånvaro kompenseras med angivna
uppgifter.Under
50% närvaro kan inte kompenseras.

Godkänd hem-tentamen

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim
 • von Smitten-Stubb Karin

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-01-30

Kursens tidtabell

Omtentamen 1: 12/2021, 2: 1/2022

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 13:15 - 14:15 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Introduktion till kursen (Online) länken kommer på itslearning Ring Joachim
2021-09-01 08:30 - 10:00 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Teori: facilitering (zoom) Länken hittar ni på ItsLearning von Smitten-Stubb Karin
2021-09-02 08:30 - 10:30 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: teori (zoom) Länken hittar ni på ItsLearning Hellstén Kati
2021-09-06 10:00 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering praktiska övningar - handled Grupp A 10-12, Grupp B 13-15 Hellstén Kati
2021-09-06 10:00 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering praktiska övningar - handled Grupp A 10-12, Grupp B 13-15 Hellstén Kati
2021-09-08 09:00 - 11:30 D173 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Teori kring testandet (Hybrid) Ring Joachim
2021-09-10 09:00 - 11:15 D4109 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II teori gällande testbatterier för arbetsföra (hybrid) Ring Joachim
2021-09-13 12:30 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, vristen Grupp B 12.30, Grupp A 14.30-16 Hellstén Kati
2021-09-13 12:30 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, vristen Grupp B 12.30, Grupp A 14.30-16 Hellstén Kati
2021-09-15 08:15 - 09:45 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering von Smitten-Stubb Karin
2021-09-15 08:15 - 09:45 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktiska övningar i facilitering von Smitten-Stubb Karin
2021-09-15 09:45 - 11:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2: Praktisk övning i facilitering von Smitten-Stubb Karin
2021-09-15 09:45 - 11:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2: fpraktisk övning i facilitering von Smitten-Stubb Karin
2021-09-20 09:00 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, höft + axel Grupp A 9-12, Grupp B 13-15 Hellstén Kati
2021-09-20 09:00 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, höft + axel Grupp A 9-12, Grupp B 13-15 Hellstén Kati
2021-09-22 09:15 - 10:45 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2: Praktisk övning i facilitering
2021-09-22 09:15 - 10:45 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering
2021-09-22 10:45 - 12:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering
2021-09-22 10:45 - 12:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering
2021-09-23 09:15 - 12:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktisk övning av testande för arbetsföra GRUPP A Ring Joachim
2021-09-23 09:15 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II GRUPP A Ring Joachim
2021-09-27 08:45 - 11:15 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktisk övning av testande för arbetsföra GRUPP B Ring Joachim
2021-09-27 08:45 - 11:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II GRUPP B Ring Joachim
2021-09-27 12:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, knä Grupp B 12-14, Grupp A 14-16 Hellstén Kati
2021-09-27 12:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, knä Grupp B 12-14, Grupp A 14-16 Hellstén Kati
2021-10-01 09:15 - 10:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering
2021-10-01 09:15 - 10:45 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1
2021-10-01 10:45 - 12:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2: Praktisk övning i facilitering
2021-10-01 10:45 - 12:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2
2021-10-07 08:30 - 11:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, armbåge Grupp A 8:30-10, Grupp B 10-11.30 Hellstén Kati
2021-10-07 08:30 - 11:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering: praktiska övningar, armbåge Grupp A 8:30-10, Grupp B 10-11.30 Hellstén Kati
2021-10-08 09:15 - 10:45 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2: Praktisk övning i facilitering
2021-10-08 09:15 - 10:45 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2: Praktisk övning i facilitering
2021-10-08 10:45 - 12:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering
2021-10-08 10:45 - 12:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering
2021-10-11 13:00 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Individuella övningar, mobilisering Hellstén Kati
2021-10-11 13:00 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Individuella övningar, mobilisering Hellstén Kati
2021-10-14 09:15 - 10:45 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp1: Praktisk övning i facilitering
2021-10-14 09:15 - 10:45 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 1: Praktisk övning i facilitering
2021-10-14 10:45 - 12:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2: Praktisk övning i facilitering
2021-10-14 10:45 - 12:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp2: Praktisk övning i facilitering
2021-10-20 09:15 - 10:45 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Grupp 2:praktisk övning i facilitering von Smitten-Stubb Karin
2021-10-25 08:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Praktisk tentam: Facilitering + mobilisering Tidtabellen på ItsLearning Hellstén Kati
2021-10-25 08:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Praktisk tent: Facilitering + mobilisering Tidtabellen på ItsLearning Hellstén Kati
2021-10-26 08:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Praktisk tent: Facilitering + mobilisering OBS! Dubbelbokning (anpassade grupper) Tidtabellen på ItsLearning Hellstén Kati
2021-10-27 09:00 - 12:00 F249 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II tester för seniorer: teori (Hybrid) Ring Joachim
2021-10-28 09:00 - 12:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktisk övning: balans samt seniortest GRUPP A Ring Joachim
2021-10-28 09:00 - 12:00 D280 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktisk övning: balans samt seniortest GRUPP A Ring Joachim
2021-10-29 09:00 - 12:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktisk övning: balans samt seniortest GRUPP B Ring Joachim
2021-10-29 09:00 - 12:00 D280 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktisk övning: balans samt seniortest GRUPP B Ring Joachim

Kurs och studieplanssökning