Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är kännedom om
utvecklingen av fysioterapi som yrkesområde och
vetenskap som utgångspunkt för att kunna
utnyttja
forskning i studier, planering och genomförande
av examensarbete och praktiskt
fysioterapiarbete.

Läranderesultat

Studenterna förväntas

 • inse betydelsen av ett evidensbaserat
  arbetssätt och känner till olika källor för
  evidens
 • kunna läsa och kvalitetsgranska olika typer av
  forskning och börjar reflektera över
  forskningsresultatens betydelse i praktiskt
  fysioterapiarbete
  -kunna beskriva fysioterapi som yrkesområde och
  vetenskap och känna till och förstå dess
  historiska utveckling
  -förstå betydelsen av olika teoretiska
  perspektiv
  som grund för praktiskt fysioterapiarbete och
  forsknings-och utvecklingsarbete
  -inse det fysioterapeutiska paradigmets
  betydelse
  för utvecklingen av fysioterapin

Innehåll

Fysioterapins utveckling som profession och
vetenskap
Centrala begrepp, teorier och modeller och deras
betydelse för utvecklingen av professionen
Olika teoretiska perspektiv och deras betydelse
i
praktiskt fysioterapiarbete, utvecklingsarbete
och forskning
Problem- och intresseområden för utveckling av
fysioterapipraktiken
Olika kunskapskällor för evidens
Verktyg för kvalitetsanalys av
forskningsrapporter

Förkunskaper

Introduktion till högskolestudier

Kursen ersätter följande kurser

Forskningsutveckling inom fysioterapin

Mer information

Examinationsuppgifterna är:

 • analys av en RCT-forskning
  inom ett givet
  fysioterapiområde (individuell uppgift)

Grupparbete samt presentation av grupparbetet på
seminariet den
Obligatorisk närvaro vid seminariet.

Litteratur

Fysioterapi - profession och vetenskap
Broberg, C & Lenné, R .2017. Fysioterapeuterna.

Wikström-Grotell C, Noronen L & Lenné R.
Physiotherapy as an academic discipline- from
the
perspective of Nordic doctoral dissertations.
European Journal of Physiotherapy. Published
online: 08 Sep 2017.

Dedering Å & Wallin L. 2008. Från kunskap till
handling. Så använder sjukgymnaster forskning.
Fysioterapi 11/2008, 38-45.

Camilla Wikström-Grotell,Catharina Broberg, Siw
Ahonen & Katie Eriksson. From Ling to the
academic era ? An analysis of the history of
ideas in PT from a Nordic perspective. European
Journal of Physiotherapy. Vol 15, No. 4 : 168-
180.
Referenslitteratur:

Camilla Wikström-Grotell, Katie Eriksson:
Movement as a basic concept in physiotherapy: a
human science approach. Physiotherapy theory and
practice. - New York: Informa Healthcare. -
0959-
3985, eISSN: 1532-5040. - 28 (2012): 6, s. 428-
438.
Wikström-Grotell C: Rörelse som värde, mening
och
känsla ? mot en humanvetenskaplig modell för
fysioterapi. Akademisk Avhandling. Åbo Akademi.
Painosalama Oy. Turku 2016.
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/1273 Extern länk
0
8/wikstrom_camilla.pdf?sequence=2

www.wcpt.org Extern länk /
Evidens Based Practice ? an overview
Reading tips for the clinician

 1. How to tell whether an article is worth
  reading
 2. Criteria for deciding the quality of an
  article
 3. Are study results good enough to be
  generalised?
  WCPT 2010. Description of Physical Therapy -
  What
  characterises physical therapy?
  http://www.wcpt.org/node/2960 Extern länk

referenslitteratur:
Anttila H. Miten luen tutkimusartikkelin ja
sovellan sitä? Fysioterapia 2/06
Anttila H, Kettunen J. Miten luen
katsausartikkelin? Fysioterapia 4/07
Näytön asteen määrittely
http://www.kaypahoito.fi/terveysportti/ekirjat.N Extern länk
a
ytaartikkeli?p
artikkeli=khk00021
www.kuntoutusportti.fi Extern länk

 • vårdrekommendationer, systematiska
  litteraturstudier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 41 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Individuellt arbete - referera och
kvalitetsgranska en RCT-artikel. Individuella
arbetet används i projektarbetet.

Projektarbete - att reflektera över evidens inom
ett temaområde med relevans i det praktiska
fysioterapiarbetet. Projektarbetet presenteras
vid seminarium.

Närmare instruktioner / se It´s Learning.

Obligatorisk närvaro vid grupparbete och
vid seminarium.

Lärare

 • Tallqvist Susanna
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-07-31

Kursens tidtabell

 1. Perioden
  Introduktion och instruktioner för examination
  (projektarbete)
  Evidensbaserad fysioterapi, olika typer av
  källor
  för evidens
  Kritisk granskning av fysioterapiforskning;
  tillämpning i praktiken.
  Verktyg för kvalitetsgranskning av artiklar.

Reserverad tid för eget arbete
grupparbete obligatorisk närvaro.
Grupphandledning (överenskommes med läraren)

Seminariedag , obligatorisk närvaro.

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-18 09:15 - 12:00 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Föreläsning och början av gruppupgift 1 Tallqvist Susanna
2022-03-23 09:15 - 16:00 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Eget arbete i smågrupper Tallqvist Susanna
2022-03-25 09:15 - 12:00 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Föreläsning och presentation av gruppupgift 1 Tallqvist Susanna
2022-05-23 08:15 - 16:30 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Eget arbete i smågrupper gruppupgift 2 Tallqvist Susanna
2022-05-24 09:15 - 16:00 Kunskapsutveckling inom fysioterapi Seminarium - presentation av gruppupgift 2 Tallqvist Susanna

Kurs och studieplanssökning