Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...
Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa
ditt språk till varierande
kommunikationssituationer och har redskap och
förutsättningar för att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt...

Innehåll

Kunskap ? vad du vet

Du

påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om
hur kommunikation i text och tal i olika medier
med olika målgrupper och syften fungerar.

visar insikt om att skrivande och talande är
kreativa processer som kräver förarbete,
bearbetning och övning.

särskiljer textgenrer och tillämpar lässtrategier
för olika texter, bedömer kritiskt och tar till
dig information.

identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt
språk och litteraturens förmåga att vidga
perspektiv.

Färdighet ? vad du kan göra

Du kan

skriva arbetslivstexter för olika situationer och
målgrupper.

använda och läsa källor kritiskt samt skriva
vetenskapliga texter.

kommunicera muntligt på möten och i
gruppsituationer samt hålla presentationer

analysera innehåll och ge och ta emot konstruktiv
respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt ? attityd

Du

förstår betydelsen av god kommunikation i tal och
skrift för arbetslivet och strävar efter att
kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.

har en vilja att hitta metoder för att fortlöpande
utveckla ditt språk

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller yrkesinriktade
studier på svenska.

Kursen ersätter följande kurser

Den här kursen ersätter Inhemska språk 1 och
inhemska språk 2 /svenska

Litteratur

Sofia Ask, Hållbara texter: grunderna i formellt
skrivande
Vetenskapliga artiklar (yrkesspecifika)

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Tikkanen Rakel

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-08 14:00 - 15:30 B320 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-09-15 10:30 - 12:00 B327 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-09-22 13:00 - 14:30 B320 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-09-29 13:00 - 14:30 B320 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-10-06 14:00 - 15:30 B327 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-10-13 13:00 - 14:30 B522 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-10-27 14:00 - 15:30 B327 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-11-03 14:00 - 15:30 B320 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-11-10 14:00 - 15:30 B327 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-11-17 14:00 - 15:30 B320 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-11-23 12:30 - 14:00 B327 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-12-01 14:00 - 15:30 B327 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-12-08 14:00 - 15:30 B320 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel
2022-12-15 14:00 - 15:30 B320 Svenska och kommunikation för fysioterapi Tikkanen Rakel

Kurs och studieplanssökning