Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har kompetens i att kunna bedöma hälsa, rörelse och funktion hos personer i olika åldrar. Utgående från detta kan studenten identifiera individuella hälsoresurser och -hinder och planera samt genomföra ändamålsenliga interventioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha kompetens att tillämpa teknologi vid bedömning av rörelse och funktionsförmåga samt kunna kritiskt granska och analysera resultaten. Studenten förväntas kunna rapportera bedömningsresultaten och utgående från dessa planera och genomföra interventioner för någon specifik målgrupp.

Innehåll

Fysioterapeutens roll i arbetshälsovården Hälsogranskningar för olika målgrupper Ergometertestning Mätning av kroppssammansättning Övningar i att rapportera skriftligt och muntligt testresultat, praktiska övningar i att planera och genomföra interventioner för någon specifik målgrupp.

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I och II Människan i rörelse Rörelseapparatens anatomi Medicin 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder III

Mer information

Kursen har obligatorisk närvaro (80 %). Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter. Under 50% närvaro kan inte kompenseras.

Litteratur

Jaana Suni ja Annika Taulaniemi (toim.); Terveyskunnon testaus,-menetelmä terveysliikunnan edistämiseen, 2012, Sanoma Pro Oy Kari L.Keskinen, Keijo Häkkinen, Mauri Kallinen; Kuntotestauksen käsikirja 2010,Liikuntatieteellinen seura Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.SISU Idrottsböcker.ISBN 978-91-854 33-13-1 ACSM. 2006. ACSM;s Guidelines for exercise testing and prescription. 7th ed. ISBN-13: 978-0-7817- 4590-1 Työfysioterapian ja työterveyspsykologian hyvät käytännöt: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/tyofysiote rapian-ja-tyoterveyspsykologian-hyvat-kaytannot/ Lagen om företagshälsovård; http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011 383

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 29 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • 1) ergometertest (godkänd/underkänd) 2) färdighetsprov inom företagshälsovård (godkänd/underkänd) 3) färdighetsprov inom testning (vitsord: 1-5) (Datum meddelas senare) 4) Gruppuppgift inom företagshälsovård (vitsord: 1-5)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1.Praktiska och skriftliga uppgifter. 2.Obligatorisk närvaro (80%). Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter. Under 50% närvaro kan inte kompenseras. Kursens alla uppgifter bör vara avklarade före helhetsvitsord ges. Försent inlämnade uppgifter sänker vitsord.

Lärare

 • Ring Joachim
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Ring Joachim

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-03-22

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 09:30 - 10:30 D4106 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Introduktion till kursen (obligatorisk närvaro) Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-05 09:00 - 11:00 B518 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Företagshälsovård von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-05 12:15 - 16:00 D275 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning teoretisk samt praktisk genomgång av testerna för förstavårdare Ring Joachim
2019-09-05 12:15 - 16:00 D281 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Ring Joachim
2019-09-05 12:15 - 16:00 D282 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Ring Joachim
2019-09-06 09:00 - 12:00 D173 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning cykelergometer: teori samt genomgång av praktiskt utförande Ring Joachim
2019-09-09 12:15 - 16:00 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning cykelergo: praktiska övningar för 16 studerande enligt överenskommen tidtabell Ring Joachim
2019-09-10 08:30 - 12:00 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning cykelergo: praktiska övningar för 16 studerande enligt överenskommen tidtabell Ring Joachim
2019-09-12 08:30 - 12:00 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning cykelergo: praktiska övningar för 16 studerande enligt överenskommen tidtabell Ring Joachim
2019-09-16 08:00 - 12:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Självstudier: förberedelse med paret för förstavårdstesterna
2019-09-17 09:00 - 11:00 B320 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Företagshälsovård von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-17 13:15 - 15:00 D4110 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning kroppssammansättning / body composition - föreläsning Ring Joachim
2019-09-19 09:00 - 12:00 D4107-08 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-20 13:15 - 16:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Självstudier: förberedelse med paret för förstavårdstesterna
2019-09-23 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-09-23 10:15 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-09-24 08:00 - 12:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Självstudier: förberedelse med paret för förstavårdstesterna
2019-09-24 14:15 - 16:00 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Självstudier: förberedelse med paret för förstavårdstesterna
2019-09-26 13:30 - 15:30 B320 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Återlämning av mätare Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-27 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-09-27 10:15 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-09-30 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-09-30 10:00 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Ring Joachim
2019-10-03 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-03 10:15 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-04 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-04 10:15 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-07 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-07 10:15 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-08 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-08 10:15 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-09 13:00 - 15:00 F365 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Hemtent i företagshälsovård (datasal med 40 platser reserverad i skolan) von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-10 09:00 - 14:00 A510 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Workshop/seminarie Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-11 08:15 - 12:15 M703 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim
2019-10-11 10:15 - 15:00 M602 Tillämpad fysioterapeutisk bedömning Förstavårds tester (individuellt schema) Ring Joachim

Kurs- och studieplansökning