Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en mindre undersökning på ett strukturellt och metodiskt sätt. Studenten gör materialinsamling, bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i att skriva sakprosa med tydlighet, språkriktighet och stilistisk klarhet. Studenten fördjupar sina kunskaper i att kritiskt granska och opponera ett examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - samla in grundmaterial till ett examensarbete på ett strukturerat sätt. - välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och analysera sitt material. - diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt göra jämförelser till tidigare kunskap inom området. - presentera sitt resultat vid ett seminarium på ett objektivt sätt. - fungera som opponent till en annan student vid ett seminarietillfälle. Utöver detta deltar studenten i minst 10 examensarbetspresentationer.

Innehåll

Grupphandledning, datainsamling, materialanalys, rapportering, opponens.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och Metodik, Examensarbete Idéfas, Examensarbete Planfas

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 98 timmar
 • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: - Presenterar ett färdigt examensarbete vid ett seminarietillfälle. - Opponerar ett annat examensarbete samt skriver en opponenberätelse. -Skriver ett godkänt mognadsprov.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Haldin Denice
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Peri Heidi
 • Rosengren Åsa
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (56 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning