Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten utvecklar sin förmåga att identifiera relevant undersökningsdesign för sitt kommande examensarbete. Studenten utvecklar sin förmåga att särskilja vilken typ av data och datainsamling som kan användas för att hitta svar på problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna - välja lämplig design för sitt examensarbete - identifiera ett lämpligt urval eller annat lämpligt material för examensarbetet. - välja lämplig metod eller arbetsprocess. - välja lämplig analys eller bearbetningsmetod. - beakta och reflektera över de etiska principerna i arbetet.

Innehåll

Grupphandledning Skapande av plan för examensarbetet Deltagande i planseminarier Framförande och opponens av plan

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Litteratur

Relevant kurslitteratur, forskning och annan litteratur från eget professionsområde.

Studieaktiviteter

 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 93 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Presentation av plan för examensarbete. Examination 2 Opponens av en plan för examensarbete. Kursen bedöms Godkänd/underkänd. För godkänt krävs att alla examnationskrav är uppfyllda.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Haldin Denice
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Peri Heidi
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Silfver Jessica
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (65 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Tider för basgruppsträffar meddelas separat.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-13 14:30 - 16:00 B325 Examensarbete: Planfas Examensarbetshandledning; Socialdelaktighetsgruppen (med Arla och Åsa) Cederberg Arla
Rosengren Åsa
2019-11-27 16:00 - 17:00 E380 Examensarbete: Planfas Social delaktighetsgrupp. Dropp-in tillfället gällande feedback och stöd inför plansemi (planen lämnas in 10.12, plansemi 17.12) Cederberg Arla
Rosengren Åsa
2020-01-07 13:00 - 15:00 E380 Examensarbete: Planfas Social delaktighetsgrupp med Åsa och Arla Cederberg Arla
Rosengren Åsa
2020-03-03 13:30 - 15:00 F367 Examensarbete: Planfas /Social delaktighets grupp Grupphandledning med Åsa och Arla Cederberg Arla
Rosengren Åsa

Kurs- och studieplansökning