Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är: - att ge grundkunskaper i: intensivvård och perioperativ vård (anestesi och instrument). - förstå och kunna tolka andningen och cirkulationen, neurologin, dokumentering - kan sköta hudvård och sårvård på rätt sätt - förstå aseptikens betydelse - kan förbereda ett sterilt bord

Läranderesultat

Efter kursen förväntas studerande ha: - grundläggande kunskaper i intensivvård och perioperativ vård. Detta omfattar: kunskaper i patientens vårdbehov inom både intenvvårdskontexten och perioperativa vården. - Känna till anestesimaskinen, tolka neurologiska förändringar under narkos - dokumentera och rapportera ur intensiv och perioperativ vårdperspektiv - förbereda och assistera vid intubering - förbereda inför en operation - förstå operationsintrumentens olika karaktärer -veta vilka labprover som tas samt vårda akuta sår.

Innehåll

Intensivvård (2sp) - Förberedelser för en intensivvårdspatient - Andningen och cirkulationen (ABC) - Neurologoska patienter (D) - Exposure (E) - Laiteturvallisuus (apparatsäkerhet) - Vätskebalans - Monitorering - Återupplivning Perioperativ vård (2sp) - Andningsmaskinen - Förbereda och assistera vid intubering - Förbereda en operation - Dokumentering - WHOs check-lista - Aseptiskt arbetssätt (bla. sterilt påklädning, duka sterilt) Valbart: (1sp): - 1 sp: fördjupad intensivvård - Learning café (presentation av grupparbete) - 1 sp: fördjupad perioperativvård med indelning i anestesi och instrument (obligatorisk för första vårdare) - Presentation av grupparbete i form av learning café

Förkunskaper

- klinisk vård 1 och 2 - anatomi och fysiologi - minst 7.5 sp klinisk vård praktik avklarad medicin 1 & 2

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård IV

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionen, simuleringarna, praktiska övningar och learning café.

Litteratur

- Wicker, Paul; Dalby, Sara. 2016. Rapid perioperative care. Anestesia hoitotyön käsikirja, - Aarlola, A. (2010). Teho- ja valvontahoitotyön opas. Helsinki: Duodecim - Clarke, D. & Ketchell, A. (2014). Att vårda akut sjuka vuxna: Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur - Jevon, P., Ewens, B. & Pooni, J. S. (2014). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur - Käypä hoito: Elvytys

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 28 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 38 timmar
 • Mini lektioner Learning café - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara följande: Delta i praktiska övningar och simuleringar. Delta i teoristudier/aktiviteter på itslearning. Godkänd grupparbete Godkänd skriftlig tentamen.

Lärare

 • Eronen Lotta
 • Karbin Daniela
 • Kielo Emilia
 • Mannevaara Pauleen
 • Sjölund Terese

Examinator

Mannevaara Pauleen

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (88 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2020-11-20
 • 2021-01-15

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • 2020-10-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-04-08 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-23 13:00 - 16:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Topic: Introduktion till Klinisk vård III Time: Sep 23, 2020 01:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68289131420?pwd=czdaS3NCNkFMNnptcFlmU1FvNVVNUT09 Meeting ID: 682 8913 1420 Passcode: 645269 Join by SIP 68289131420@109.105.112.236 68289131420@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 682 8913 1420 Passcode: 645269 Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-25 09:00 - 16:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Topic: Klinisk vård 3 Time: Aug 26, 2020 09:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61138978192?pwd=Z2VvMTdmUC9hamw1WFFyOUs4TzRrUT09 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Join by SIP 61138978192@109.105.112.236 61138978192@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-28 09:00 - 16:00 D4106 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 D4110 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Mannevaara Pauleen
2020-09-29 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-29 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-09-30 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Mannevaara Pauleen
2020-09-30 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-05 09:00 - 16:00 D4106 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 D4110 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-06 09:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-15 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-16 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
2020-10-27 09:00 - 16:00 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Topic: Klinisk vård 3 Time: Aug 26, 2020 09:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61138978192?pwd=Z2VvMTdmUC9hamw1WFFyOUs4TzRrUT09 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Join by SIP 61138978192@109.105.112.236 61138978192@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 3897 8192 Passcode: 392269 Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-29 09:00 - 12:00 F365 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Tent Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Ribeiro Nobre Nuno Miguel
Sjölund Terese
2020-10-30 09:00 - 14:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2020-10-30 09:00 - 14:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Karbin Daniela
Kielo Emilia
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese

Kurs- och studieplansökning