Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen i Anatomi och fysiologi, 4p, är att skapa förståelse för människokroppens byggnad och funktioner samt ge färdigheter att uppmärksamma sjukdom. Målsättningen med kursen i första hjälp, 1p, är att väcka intresse och förståelse för första hjälp i olika akuta nödsituationer och färdighet till återupplivning.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten : i relation till kursen i Anatomi och fysiologi: -kunna beskriva människokroppens byggnad och namnge organen på svenska och med vetenskapliga namn -förstå och kunna beskriva de olika organsystemens; rörelseapparatens, cirkulationssystemets, andningsorganens, matspjälkningssystemets, urinorganens, fortplantningaorganens, de endokrina organens, nervsystemets och sinnesorganens funktioner. I relation till kursen i Första hjälp: -kunna kartlägga riskgrupper, situationer och händelseförlopp i olycksfall - kunna delta i vården vid sjukdomsfall, återupplivning och använda defibrilliator

Innehåll

Innehåller anatomi och fysiologi Skelett och muskulatur, cirkulation, andning, matspjälkning, urinutsöndring, fortplantning, nervsystemet, sinnesorgan och endokrina organ. Innehåll i kursen i Första hjälp: - Beteende på olycksplatsen - Återupplivning - Förstahjälpen vid sjukdomsfall och olyckshändelser samt förebyggande åtgärder. Godkänd kurs är ett förhandskrav för kursen Medicinska ämnen I.

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

2005-2007: GH-2-001 Anatomi, fysiologi och patologi (4 sp) ET-1-013 Grundvård och första hjälp (1 sp) -2004: Anatomi och fysiologi 1 Anatomi, Fysiologi och Patologi Biomekanik

Litteratur

Haug et al. 2007. Människokroppen. Liber Stockholm. ISBN: 9789147084357 Tilläggslitteratur: Haug et al. Människans fysiologi. Liber. Stockholm Bukowski et al. Anatomisk atlas. Liber. Stockholm Nienstedt et al. Människans fysiologi och anatomi. Esselte. Uppsala. Johnsson et al. Anatomi och fysiologi. Esselte. Uppsala. Fogelberg et al. Anatomi du och din kropp. Esselte. Nacka. Sahi et al. 2006. Ensiapuopas. Helsinki. Duodecim, Finlands Röda Kors. i uppl. ISBN 951-656-241-8.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Nätbaserade - 33 timmar
 • instuderingsfrågor - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen i anatomi och fysiologi 4p

Lärare

 • Mannevaara Pauleen
 • Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hittas på ItsLearning

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-22 - Tentamina
 • 2016-10-17 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 15:00 - 16:00 F143 Anatomi och fysiologi Introduktion Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-09-18 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-09-25 13:00 - 16:00 D4110 Anatomi och fysiologi Workshop Tillman Ilse
2019-10-03 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-10 08:00 - 16:00 E488 Anatomi och fysiologi Första hjälp Mannevaara Pauleen
2019-10-17 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-22 08:00 - 10:00 E385 Anatomi och fysiologi Tentamen Ergo B323, FV E385 Enoksson Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-10-22 08:00 - 10:00 B323 Anatomi och fysiologi Tentamen Ergo B323, FV E385 Enoksson Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
Åkermarck Erica

Kurs- och studieplansökning