Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

8 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 150 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Hernberg Mervi

Examinator

Hernberg Mervi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-03-15

Kursens tidtabell

Timeline for the projects: Application period: from 2nd April to 15th April Project timeline: from 23rd April to 8th June  

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning